JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 06 13th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

SPOROČILO ZA JAVNOST razlog za umik pobude za razpis referenduma o Zakonu o izvrševanju proračuna

KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

21.12.2012

SPOROČILO ZA JAVNOST

Sindikati javnega sektorja ugotavljamo, da je Ustavno sodišče s svojo odločitvijo o prepovedi referendumov o Zakonu o slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank prvič v 20 letih razsodilo na politično ekonomskih interesih, se podredilo aroganci Vlade Republike Slovenije in njeno prepričanost v svojo vsemogočnost dvignilo nad pravico ljudstva, da neposredno odloča o teh ukrepih.

Ne glede na to, da se s takšno odločitvijo Ustavnega sodišča nikakor ne strinjamo, bomo odločitev spoštovali in bomo glede na očitno izkazano smer nadaljnjih odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z vloženimi pobudami za razpis referendumov umaknili pobudo za razpis referenduma o Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014. S tem izkazujemo naše spoštovanje do pravne države in upravičeno pričakujemo tudi od vladne strani, da bo spoštovala pravno in socialno državo. Slednje pomeni tudi to, da v skladu s standardi, predpisanimi z mednarodnimi akti in doseženimi v Sloveniji, vodi socialni dialog s sindikati kot enakopravnimi partnerji o vprašanjih, ki v temelju posegajo v socialno ekonomski položaj delavcev v javnem sektorju in gospodarstvu.

Hkrati posebej poudarjamo, da bosta Vlada in Državni zbor nosila vso odgovornost za posledice ukrepov, vsebovanih v Proračunu za leti 2013 in 2014 ter Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014. Prepričani smo, da bodo ti ukrepi močno prizadeli obseg in kakovost javnih storitev, ki se dnevno prepletajo z življenjem vseh državljanov in gospodarstva ter s tem dolgoročno škodovali razvoju Slovenije.

Vlada, ki zavrača pogajanja, je s tem sama pokazala nesposobnost za socialni dialog in s tem izgubila legitimnost. Sindikati bomo pravico do socialnega dialoga, ohranitev javnih storitev ter zlasti socialno ekonomski položaj državljanov branili s klasičnimi oblikami sindikalnega boja, vključno s splošno stavko, neustavne določbe Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014 pa izpodbijali pred Ustavnim sodiščem.

 

 

dr. Janez Posedi

Vodja Koordinacije stavkovnih odborov javnega sektorja

Home Novosti SPOROČILO ZA JAVNOST razlog za umik pobude za razpis referenduma o Zakonu o izvrševanju proračuna