JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 11 29th

Last update09:33:18 AM

Sporočila za javnost

Izjava za medije stališče SMO glede aneksa št.4

Na podlagi sklepa razširjenega predsedstva SMO, se aneksa št 3, aneksa št
4 in dogovora ne bo podpisalo. Osnovni razlog je, da tudi Kolektivna
pogodba za javni sektor nismo podpisali zaradi nestrinjanja z določili
plačnega sistema, pri katerih so vsi zaposleni v SV izgubili nekatere
pravice iz starega plačnega sistema. Predvsem pri tem mislimo na dodatke,
katerih ni več nikjer so pa nominalno izgubili na svoji vrednosti. Tako so
tudi pripadniki SV (civilne osebe, vojaški uslužbenci, podčasniki in
časniki) izgubili.

Aneks 3 ne bomo podpisali, ker se niso upoštevale tudi naše zahteve po
novih dodatkih, katere bi lahko uveljavljali tudi ostali zaposleni v JU.

Aneks 4 in dogovor ne ker:

1. zahtevamo poravnavo nesorazmerij
2. zahtevamo usklajevanje plač na sedanji ravni (po lanskem dogovoru in
aneksu 3. ne strinjamo se z ustavitvijo napredovanja v plačne razrede po
horizontali in vertikali - v SV bo popolnoma onemogočena karierna pot in
njena uveljavitev
4. zahtevamo takojšnjo ukinitev Uredbe o plačah v SV (uvrstitvi
formacijskih dolžnosti) in prenos vseh delovnih mest in pravic iz uredbe v
Kolektivni pogodbi za javni sektor, ali pa takojšnjo vzpostavitev
pogajalskega aparata po panožni KP za obrambni resor (pri tem mislimo na vse
strukture v MORS-u)
5. zahtevamo takojšnjo potrditev s strani  VRS, Pravilnika o Celostna
oskrba pripadnikov SV (čakamo več kot eno leto).

Home Sporočila za javnost Izjava za medije stališče SMO glede aneksa št.4