JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

Sporočila za javnost

Novo!! Obvestilo članom SMO in zaposlenim v MORS glede ukrepov vlade v JS

Obveščamo vse zainteresirane, da SMO kot reprezentativni sindikat do VRS in MO ne bo podpisal nobenega aneksa KPJS ali pa dogovora po vprašanju sprememb in dopolnitev ZSPJS kateri bi kakorkoli vplivali na gmotno stanje članov SMO v problematiki plač. Namreč, VRS je predlagala kar nekaj sprememb v:

 

 • KPJS:

 

 • dodatki po 39 členu (kje je upoštevala zgolj predloge zdravnikov, učiteljev in policistov) vse naše predloge (iz leta 2009) kakor tudi predloge PSSJS (dodatki za nezdružljivost) je gladko zavrnila;
 • zamrznitev odprave nesorazmerij še za dve leti;
 • neizplačan regres za leti 2011 in 2012;
 • ustavitev usklajevanja plač na letni ravni (6%) • ZSPJS:

 

 • ustavitev vseh oblik uspešnosti za delo (redne in povečan obseg dela)

 

 • premik napredovalnega obdobja za leto 2011 za eno leto (torej bi vsi napredovali za eno leto pozneje),

 

 • zaostritev pogojev za napredovanja,

 

 • ukinitev položajnega dodatka (za MO in SV bi to pomenilo ukinitev za cca 70% tistih kateri sedaj imajo dodatek in močno zmanjšanje za preostali del),

 

 • zmanjšanje osonovne plače  za 5%.

Poanta vsega skupaj je, da je na osnovi lanskega aneksa VRS morala privarčevati 360.000.000€ realnost pa je samo 100.000.000. Za leta 2011 in 2012 jim primanjkuje zraven 260.000.000 še dodatnih 900.000.000 katere si želijo obesiti na pleča JS.

Torej, to je stališče vseh sindikatov v JS (ne tudi učiteljev, zdravnikov, sodnikov, poslancev in funkcionarjev) saj nas je krepka večina (od 32 skupno nas je 22), da več ne podpišemo nobenega aneksa ali dogovora z VRS kajti do sedaj smo vedno ostali kratkih rokavov in za naše plače "dobro nategnjeni".

Hkrati je PSSJS že imenovala stavkovni odbor, kateri dela 1001% na stavki v drugi polovici septembra. Na žalost, mi kot pripadniki SV ne moremo aktivno sodelovati v vseh dogajanjih (omejitve po ZOBr), pa vendar dajemo popolno podporo in tudi logistično pomoč. Hkrati pa bomo pripravili tudi obliko našega delovanja (samo za člane SMO) kot tudi za zaposlene kateri bojo naši podporniki, v korist stavke.

V namen izboljšanja plačnega sistema za obrambni resor smo skupno s SVOZ, SPMO, SPGS ministrici posredovali poziv k sodelovanju za oblikovanje osnov za bolj pravičen (beri boljše plače) v obrambnem resorju. Torej za vse

strukture: vojaške osebe, vojaške uslužbence, civiliste in ne pozabimo profesionalne gasilce. Prve korake smo naredili že v letu 2009, sedaj smo ministrico javno povabili k sodelovanju, vse eno pa ne smemo pozabiti tudi prispevek SVS, pa čeprav še nimajo reprezentativnosti.

Home Sporočila za javnost Novo!! Obvestilo članom SMO in zaposlenim v MORS glede ukrepov vlade v JS