JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 11 29th

Last update09:33:18 AM

Sporočila za javnost

OBVESTILO ČLANOM SMO IN ZAPOSLENIM V MO IN SV

Kategorija: Sporočila za javnost
Zadetkov: 955


OBVESTILO je povezano z neetično, ekscentrično, zavajajočo in do zaposlenih žaljivo reklamno kampanjo predsednika SVS k včlanitvi s simbolično članarino v SVS.

Pozivu v vodstvu SMO ne oporekamo, le opozarjamo člane SMO in zaposlene, da je v povabilu kar nekaj neresnic, ki jih omenjeni spretno prikriva, temeljijo pa na    nasprotujočih si izjavah. Pri ponudbi obsega pravne pomoči predsednik SVS sam ugotavlja, da dejansko s simbolično članarino v SVS ne dobite nič. Iz naslova individualne pravne pomoči ki obsega: zastopanja v disciplinskih postopkih ter pred delovnim in socialnim sodiščem, pa odgovornost do te pomoči prelaga na reprezentativne sindikate, ki pa imajo to urejeno in je v sedanjem času eden od poglavitnih bonitet članstva v reprezentativnih sindikatih. Za interpretacijo, zastopanje člana v disciplinskem postopku s strani odvetnika  SMO oz. ZSSS strošek znaša  cca 700€, ki pa je za člane sindikata SMO brezplačen.

Poraja se nam vprašanje. Kaj pa dobite kot član SVS za 1€, morda zavajajoč stavek ali obljubo; »ker ste deležni vseh ugodnosti, ki jih sindikat doseže pri delodajalcu, na ustavnem ali delovnem sodišču«. V tem primeru so jih deležni tudi tisti zaposleni , ki niso v nobenem sindikatu!

Da poenostavimo zadevo, namen SVS je v prvi vrsti neetičen in nespoštljiv do zaupnikov, članov omenjenih sindikatov in tudi zaposlenih , saj je iz objave razbrati, da gre v prvi meri za pridobivanje števila članov na račun tako žaljene reprezentativnosti. Sindikatu (SVS) , od začetka obstoja do danes ni uspelo zbrati z zakonom predvidenega števila članov in tako do danes ni pridobil reprezentativnosti do delodajalca, kaj šele do vlade RS.

Vsekakor, vas moramo opozoriti na osnovno neresnico: SMO s predsednikom SVS ni nikoli dosegel dogovora, ki ga predsednik SVS omenja. Nikoli ne bi pristali na zavajajočo opcijo, ki jo ponuja predsednik SVS, skozi katero bi SVS kot nereprezentativen sindikat imel VODILNO VLOGO PRI POGAJANJIH Z DELODAJALCEM, KOLEKTIVNIH SPORIH pod pretvezo nekega specialnega sindikata, ki meni, da mu to ekskluzivno pravico daje včlanjenost v EUROMIL, in to z  namenom podrejanja preostalih sindikatov  v MORS in anuliranja dosedanjega dela le- teh.  SMO je v članstvo EUROMIL bil povabljen že leta 2008, vendar se zaradi prekomernih stroškov in obveznosti nismo odzvali. EUROMIL bi si samo želel vključiti tudi sindikate v članstvo, tukaj gre predvsem za REPREZENTATIVNE sindikate.

SMO je SVS ob začetku delovanja zaželel čim prejšnjo dosego reprezentativnosti in pri tem tudi ostaja. Z ostalimi sindikati v MO (reprezentativnimi) sodelujemo v vseh oblika socialnega dialoga, očitno pa je, da bi si predsednik SVS želel tudi takšnega delovanja. Ozadje njegove ideje okoli neke oblike sodelovanja je zgolj IZKORIŠČANJE REPREZENTATIVNOSTI, KI JO JE SMO ŽE DOSEGEL (TUDI SVOZ IN SPMO), VENDAR JO SVS NIKAKOR NE MORE DOSEČ.

Izjava za medije stališče SMO glede aneksa št.4

Kategorija: Sporočila za javnost
Zadetkov: 1138

Na podlagi sklepa razširjenega predsedstva SMO, se aneksa št 3, aneksa št
4 in dogovora ne bo podpisalo. Osnovni razlog je, da tudi Kolektivna
pogodba za javni sektor nismo podpisali zaradi nestrinjanja z določili
plačnega sistema, pri katerih so vsi zaposleni v SV izgubili nekatere
pravice iz starega plačnega sistema. Predvsem pri tem mislimo na dodatke,
katerih ni več nikjer so pa nominalno izgubili na svoji vrednosti. Tako so
tudi pripadniki SV (civilne osebe, vojaški uslužbenci, podčasniki in
časniki) izgubili.

Aneks 3 ne bomo podpisali, ker se niso upoštevale tudi naše zahteve po
novih dodatkih, katere bi lahko uveljavljali tudi ostali zaposleni v JU.

Aneks 4 in dogovor ne ker:

1. zahtevamo poravnavo nesorazmerij
2. zahtevamo usklajevanje plač na sedanji ravni (po lanskem dogovoru in
aneksu 3. ne strinjamo se z ustavitvijo napredovanja v plačne razrede po
horizontali in vertikali - v SV bo popolnoma onemogočena karierna pot in
njena uveljavitev
4. zahtevamo takojšnjo ukinitev Uredbe o plačah v SV (uvrstitvi
formacijskih dolžnosti) in prenos vseh delovnih mest in pravic iz uredbe v
Kolektivni pogodbi za javni sektor, ali pa takojšnjo vzpostavitev
pogajalskega aparata po panožni KP za obrambni resor (pri tem mislimo na vse
strukture v MORS-u)
5. zahtevamo takojšnjo potrditev s strani  VRS, Pravilnika o Celostna
oskrba pripadnikov SV (čakamo več kot eno leto).

Novo!! Obvestilo članom SMO in zaposlenim v MORS glede ukrepov vlade v JS

Kategorija: Sporočila za javnost
Zadetkov: 1136

Obveščamo vse zainteresirane, da SMO kot reprezentativni sindikat do VRS in MO ne bo podpisal nobenega aneksa KPJS ali pa dogovora po vprašanju sprememb in dopolnitev ZSPJS kateri bi kakorkoli vplivali na gmotno stanje članov SMO v problematiki plač. Namreč, VRS je predlagala kar nekaj sprememb v:

 

 • KPJS:

 

 • dodatki po 39 členu (kje je upoštevala zgolj predloge zdravnikov, učiteljev in policistov) vse naše predloge (iz leta 2009) kakor tudi predloge PSSJS (dodatki za nezdružljivost) je gladko zavrnila;
 • zamrznitev odprave nesorazmerij še za dve leti;
 • neizplačan regres za leti 2011 in 2012;
 • ustavitev usklajevanja plač na letni ravni (6%) • ZSPJS:

 

 • ustavitev vseh oblik uspešnosti za delo (redne in povečan obseg dela)

 

 • premik napredovalnega obdobja za leto 2011 za eno leto (torej bi vsi napredovali za eno leto pozneje),

 

 • zaostritev pogojev za napredovanja,

 

 • ukinitev položajnega dodatka (za MO in SV bi to pomenilo ukinitev za cca 70% tistih kateri sedaj imajo dodatek in močno zmanjšanje za preostali del),

 

 • zmanjšanje osonovne plače  za 5%.

Poanta vsega skupaj je, da je na osnovi lanskega aneksa VRS morala privarčevati 360.000.000€ realnost pa je samo 100.000.000. Za leta 2011 in 2012 jim primanjkuje zraven 260.000.000 še dodatnih 900.000.000 katere si želijo obesiti na pleča JS.

Torej, to je stališče vseh sindikatov v JS (ne tudi učiteljev, zdravnikov, sodnikov, poslancev in funkcionarjev) saj nas je krepka večina (od 32 skupno nas je 22), da več ne podpišemo nobenega aneksa ali dogovora z VRS kajti do sedaj smo vedno ostali kratkih rokavov in za naše plače "dobro nategnjeni".

Hkrati je PSSJS že imenovala stavkovni odbor, kateri dela 1001% na stavki v drugi polovici septembra. Na žalost, mi kot pripadniki SV ne moremo aktivno sodelovati v vseh dogajanjih (omejitve po ZOBr), pa vendar dajemo popolno podporo in tudi logistično pomoč. Hkrati pa bomo pripravili tudi obliko našega delovanja (samo za člane SMO) kot tudi za zaposlene kateri bojo naši podporniki, v korist stavke.

V namen izboljšanja plačnega sistema za obrambni resor smo skupno s SVOZ, SPMO, SPGS ministrici posredovali poziv k sodelovanju za oblikovanje osnov za bolj pravičen (beri boljše plače) v obrambnem resorju. Torej za vse

strukture: vojaške osebe, vojaške uslužbence, civiliste in ne pozabimo profesionalne gasilce. Prve korake smo naredili že v letu 2009, sedaj smo ministrico javno povabili k sodelovanju, vse eno pa ne smemo pozabiti tudi prispevek SVS, pa čeprav še nimajo reprezentativnosti.

Avtor članka v Mladini z navajanjem polresnic in neresnic in njegov vir ponovno zgubljata na kredibilnosti

Kategorija: Sporočila za javnost
Zadetkov: 2639

Spoštovana zainteresirana javnost,

V zvezi z navedbami Mladine objavljene na spletni strani http://www.mladina.si/tednik/201008/vojska_mora_bit_Vam sporočam, da sem bil na mesto predsednik OO SMO VŠP izvoljen kot oseba Marjan LAH, in ne zaradi mojega položaja in osebega čina v SV, saj si v SMO ne delamo razlike glede na čine, položaja ali nazive. Pri nas so kot člani dobrodošli tako pripadniki SV, kot tudi zaposleni v upravnem delu MORS in pripadniki URSZR ter drugi zaposleni v obrambnem resorju.

Poleg navedene funkcije sem tudi član Predsedstva SMO in kot sekretar za informiranje KSMO pokrivam tudi področje informiranja javnosti o aktivnostih SMO. Zavedamo se tega, da so naša prizadevanja za člane sindikat in vse druge zaposlene v obrambnem resorju ter transparentnost delovanja SMO postala moteča za marsikoga, ki tega pač tega osebno ne zmore. Tako pač je in latinski rek: HOC TEMPORE OBSEQUIUM AMICOS, VERITAS ODIUM PARIT to nesporno odraža ali prevedeno: »Z NESEBIČNOSTJO SI PRIDOBIŠ PRIJATELJE, Z RESNICO PA SOVRAŽNIKE«.

Preberi več

Mnenje SMO glede "Peticije za ukinitev vojske"

Kategorija: Sporočila za javnost
Zadetkov: 1914

Spoštovani člani in članice SMO,

Dovolite nam, da Vam pojasnimo našo »pasivnost« v zvezi s pobudo - utopijo, ki so jo podpisniki poimenovali »Peticija Ukinimo vojsko«. Enostavno smo zmotno smo mislili, da plehka marketinška poteza za dvig naklade enega izmed tednikov, ne bo naletela na občutnejši odziv med državljani R Slovenije. Ker je zadeva glede na nenehno rastoče število simpatizerjev peticije in njenih nasprotnik dobila nepričakovane razsežnosti, smo se odločili, da izrazimo svoje mnenje do slednjega.

V SMO pozdravljamo pobudo, ki je sproži silen plaz razmišljanja in »podpore« ukinitvi Slovenske vojske. Mogoče je to priložnost, da iz vrst strokovne in laične javnosti končno dobimo korektne in premišljene ter argumentirane povratne informacije, kaj sploh pričakujejo od svojih sodržavljanov, ki so se za druge pripravljeni izpostaviti in tudi tvegati svoje zdravje in življenje. Pa ne gre samo za vojake, gre tudi za gasilce, policiste, reševalce, zaposlene v bolnicah in domovih za ostarele. Gre tudi za zaposlene v strukturah civilne zaščite, veterinarskega inštituta in druge, ki so v preteklosti že ukrepali, ko smo se srečali s sumom uporabe antraksa (vraničnega prisada) v parlamentu, s ptičjo gripo, pa s svinjsko (novo gripo) ali so zgolj opravljali svoje delo, ko so ustavili duševno moteno osebo, da ni sredi glavnega mesta sprožila ročno bombo in pobila naključne mimoidoče. In, mogoče bo priložnost, da se strokovnjaki in laiki izjasnijo kaj po njihovem mnenju posamezniki, ki so pripravljeni delati omenjena dela, zaslužijo za vloženi trud in odrekanje ter zavestno prevzemanje tveganja, ki so neločljivi del opravljanja teh del.

Preberi več

Podkategorije

Home Sporočila za javnost