Plačilna kartica ugodnosti ZSSS

KAKO PRIDOBIM PLAČILNO KARTICO UGODNOSTI ZSSS-DH

V Delavski enotnosti smo že maja 2008 predstavili novo kartico ugodnosti ZSSS, ki je tedaj postala
tudi plačilna kartica Maestro. Od lanskih sprememb pravilnika kartice ugodnosti ZSSS lahko vsak član
sindikata, ki to želi, svojo sedanjo kartico ugodnosti nadomesti s plačilno kartico ugodnosti ZSSS-DH
in z njo plačuje cenejše gorivo na samopostrežnih bencinskih črpalkah EN-Plus z oznako 24/7, po
novem pa tudi v Mercatorjevih prodajalnah (razen franšiznih). Vsi člani sindikatov v ZSSS, ki že imate
plačilno kartico ugodnosti, boste pri Mercatorju lahko uveljavljali ugodnejše nakupe od 7. septembra
2009.
Ponudnikov, ki bodo ugodnejše nakupe omogočali le s plačilno kartico, bo zmeraj več, saj nas nekateri opozarjajo, da popustov ne morejo zagotavljati le z vizualno kartico, temveč mora biti ta integrirana v njihov plačilni sistem.
Vsak član se torej sam odloča, ali želi obdržati navadno kartico ali pa prejeti plačilno kartico ugodnosti
ZSSS-DH, ki je ob tem, da je z njo mogoče plačevati, tudi v funkciji navadne kartice ugodnosti. To
pomeni, da imetniki plačilne kartice ugodnosti ZSSS-DH na vseh tistih plačilnih mestih, kjer za
uveljavitev ugodnosti ni pogoj plačilna kartica, to kartico uporabljamo tako, kot smo dosedanjo
navadno kartico.

In kako lahko člani sindikatov v ZSSS pridobimo plačilno kartico ugodnosti ZSSS-DH?

V tej številki glasila ZSSS Delavska enotnost ponovno objavljamo pojasnila o plačilni kartici ugodnosti
ZSSS-DH in obrazec vloge za njeno pridobitev. Ti dokumenti so dostopni tudi na naši spletni strani
www.zsss.si. Seveda je povsem jasno, da pridobitev plačilne kartice v bančnem svetu zahteva
sočasno odprtje osebnega računa, ki ga vsak član lahko brezplačno odpre pri Delavski hranilnici (DH), in to le na podlagi izpolnjene vloge, ki jo dostavi Delavski hranilnici. Ta nato opravi nadaljnje postopke, ki so predpisani z bančnimi predpisi.
V nadaljevanju predstavljamo postopke za pridobitev plačilne kartice ugodnosti ZSSS-DH.

Postopek za sprejem in obdelavo vloge za plačilno kartico ZSSS-DH
· Vsak član sindikata, ki želi prejeti plačilno kartico, mora izpolniti vlogo, ki jo objavljamo v tej
številki DE. Ker vemo, da Delavske enotnosti ne prejemajo vsi člani (razen Sindikata delavcev
prometa in zvez Slovenije), lahko sindikalni zaupniki obrazce fotokopirajo in jih razdelijo med
člane ali jih natisnejo s spletne strani ZSSS. Tudi v vseh poslovalnicah Delavske hranilnice, ki
so objavljene v tej številki DE, bodo na razpolago vsi potrebni obrazci in se lahko izpolnijo tudi
tam.
· Predsedniki sindikatov podjetij in zavodov se lahko povežejo z najbližjo poslovalnico Delavske
hranilnice in se dogovorijo o obisku njihovega predstavnika, ki jim bo pomagal pri
predstavitvi plačilne kartice, izvedbi zbiranja izpolnjenih vlog in v nadaljevanju tudi
podpisovanju pogodb.
· V vsakem primeru pa predlagamo, da predsednik sindikata v sodelovanju s sindikalnimi
zaupniki razmnoži obrazce in jih v potrebnem številu distribuira med člane in nato zbere
podpisane vloge članov in jih posreduje najbližji poslovalnici DH ali na sedež DH v Ljubljani.
· Poleg navedenega pa lahko vsak član tudi sam izpolnjeno in podpisano vlogo pošlje na DH ali
pa jo dostavi na sedež območne organizacije ZSSS, ki jo bo skupaj z drugimi vlogami, ki jih bo
prejela, poslala na najbližjo poslovalnico ali na sedež DH. Vlogo za pridobitev plačilne kartice
ugodnosti in odprtje osebnega računa (objavljeno na naslednji strani) kopirajte in izpolnite
ter oddajte sindikalnemu zaupniku ali pošljite na naslov: ZSSS, p. p. 97, 1000 Ljubljana, lahko
pa jo tudi oddate v najbližji poslovalnici ali zastopniku Delavske hranilnice.


V nadaljevanju bo služba za evidenco članstva ZSSS preverila članski status vsakega prosilca kartice in
jo po potrebi dopolnila z manjkajočimi podatki (npr. številko članske izkaznice, ki jo tudi zahteva
obrazec).

Postopek priprave in podpisa pogodbe o odprtju in vodenju osebnega računa in izdaja kartice

· Na podlagi prejete in od službe za evidenco članstva potrjene vloge za odprtje osebnega
računa bo najbližja poslovna enota DH pripravila pogodbo za odprtje osebnega računa.
· Sledi identifikacija prosilca z osebnim dokumentom, ki ga opravi poslovna enota DH (ali v
dogovoru z njo sindikalni zaupnik) in prosilčev podpis pogodbe za izdajo plačilne kartice.
· DH naroči izdelavo kartice.
· Prosilec z navadno pošto prejme osebno številko - PIN
· Prosilec s priporočeno pošto prejme plačilno kartico ZSSS-DH.
S tem je postopek pridobitve plačilne kartice ugodnosti ZSSS-DH zaključen. Seveda bo za plačevanje s
plačilno kartico potrebno imeti na računu denar, zato je priporočljivo na ta račun prenesti tudi svojo
plačo, kar pa ni pogoj za pridobitev plačilne kartice. V ta namen poleg »Vloge za pridobitev plačilne
kartice ugodnosti in odprtje osebnega računa« v DE in na spletnih straneh ZSSS objavljamo tudi
»Pooblastilo za nakazovanje plače in drugih prejemkov na osebni račun«, ki ga v tem primeru, po
potrditvi pri delodajalcu, prav tako posredujemo DH. V nasprotnem primeru pa si moramo za
plačevanje s plačilno kartico ugodnosti ZSSS-DH na drug način nakazovati sredstva na svoj osebni
račun pri DH.

Predsedstvo ZSSS je spremembe pravilnika, ki uvajajo plačilno kartico ugodnosti ZSSS-DH, sprejelo soglasno. Potrudili se bomo, da bomo z njo našim članom omogočali še več ugodnejših nakupov in vam poleg naših stalnih aktivnosti na področju urejanja delovnih razmerij, brezplačne pravne pomoči, sklepanja kolektivnih pogodb in drugih klasičnih sindikalnih dejavnosti tudi na ta način vsaj delno lajšali vsakdanje življenje.

Vprašanja v zvezi s pridobivanjem in uporabo plačilne kartice ugodnosti ZSSS-DH lahko pošljete na e-
naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .