JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Poziv predsedniku RS in vrhovnemu poveljniku SV za nujni sestanek s predstavniki SMO

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 974

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo podaja naslednjo

 

IZJAVA ZA MEDIJE

Dne, 22.01.2013 je sindikat Ministrstva za obrambo naslovil poziv za skupni sestanek g. BORUT PAHOR-u, predsedniku RS in vrhovnemu poveljniku SV.

V podanem dopisu ga pozivamo, da skliče nujni sestanek s predstavniki sindikata Ministrstva za obrambo (SMO).

Kot utemeljen razlog za nujni sestanek, navajamo vladne zahteve glede racionalizacije v javnem sektorju, kjer smo kot zaposleni v omenjenem sektorju postavljeni v bistveno slabši pogajalski položaj kot ostali javni uslužbenci. Zavedati se moramo, da nam  Zakon o obrambi,  tako vojakom kot zaposlenim v MORS prepoveduje pravico do stavke.

Razlogov za prošnjo po sklicu sestanka je več navajamo pa najbolj poglavitne, ki posegajo v socialni status zaposlenih:

 

1.    Potek transformacije v SV ;

2.    Predstavitev pogojev za ne podaljševanje pogodb o zaposlitvi v SV za določen čas;

3.    Potek reorganizacije regijskih centrov za obveščanje ;

4.    Potek priprav za prenovitev zastarele zakonodaje na obrambnem področju (ZOBr, ZSSlov in Pravil službe v SV).


Hkrati vas kot medije seznanjamo, da SMO podpira stavko javnega sektorja in se bodo jutrišnjim protestnikom pridružili tudi člani SMO.

Predsednik SMO

Dopolnitev vprašanja za skupni sestanek "Pogoji za izplačilo odškodnine za neizkoriščene proste dni na MOM in predvideni odzivni rok iz strani pravne službe GŠ"

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1076

21.01.2013 je bilo s strani SMO posredovano dodatno vprašaje za obravnavo na petkovi seji s predstavniki MORS -SV in sicer:

  • Pogoji za izplačilo odškodnine za neizkoriščene proste dni na MOM in predvideni odzivni rok iz strani pravne službe GŠ.

25.01.2013 sestanek s predstavniki MORS in SV

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1134

Dne, 25.01.2013 bo potekala redna seja KSMO, na katero so  povabljeni g. Aleš Hojs, minister in brig. DOBRAN BOŽIČ, načelnik GŠ iz strani MORS in SV smo že prejeli potrditev udeležbe predstavnikov.

Problematika, ki bo obravnavana na seji :

-       Potek transformacije v SV in spoštovanje določil Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo SMO iz naslova 2. odstavka 5. člena in 1. odstavka 12. člena Pogodbe;

-       Predstavitev pogojev za ne podeljaševanje pogodb o zaposlitvi v SV za določen čas;

-       Potek reorganizacije ReCO;

-       Potek priprav za prenovitev ZOBr, ZSSlov in Pravil službe v SV.

O podrobnostih sestnaka boste naknadno obveščeni !

 

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je potrebno oddati do 5.2.2013

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 905

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je potrebno oddati do 5.2.2013

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Tudi letos morate vsi, ki niste vzdrževanih družinskih članov uveljavljali pri svoji dohodnini čez leto, oddati vlogo za upoštevanje vzdrževanih družinskih članov.

Kdo odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih članov, do kdaj je potrebno oddati vlogo in kako ter kam, si lahko preberete v naslednjem članku...

 

Kdo lahko odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov?

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane vložite
  • zavezanci za dohodnino, ki med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
  • zavezanci, ki ste olajšavo med letom uveljavljali, ampak želite te podatke spremeniti.

 

Do kdaj je potrebno oddati vlogo?

Vlogo morate oddati najkasneje do 5. 2. 2013.

Tega roka ne smete zamuditi, saj drugače ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2012 ne bo upoštevana.

 

Kje dobiti vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Vlogo za vzdrževane družinske člane dobite tu: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2012.

 

Kam je potrebno oddati vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo (kjer ste vpisani v davčni register).

Seznam davčnih uradov (kliknite tu).

Vlogo lahko oddate tudi prek sistema eDavki.

 

Za katere družinske člane lahko uveljavljate posebno olajšavo?

Za vzdrževanega družinskega člana se šteje:

Lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Vnuk, če imate pravico do posebne olajšave od enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če skrbite zanj na podlagi sodbe sodišča, ter druga oseba, če skrbite zanj na podlagi sodbe sodišča.

Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.382,13€, in razvezani zakonec, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačujete zanj.

Isto velja tudi za zunajzakonskega partnerja, s katerim živite najmanj eno leto v življenjski skupnosti.

Starši oziroma posvojitelji, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.382,13€ in živijo z Vami v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in Vi krijete stroške teh storitev. Pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji Vašega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.

Član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (če je le-ta pretežni del Vašega dohodka), če ta nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.382,13€ in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.

Bolj podroben opis, kdo ja lahko vzdrževani družinski član najdete tu: DURS.

 

Kdo se šteje kot vzdrževani otrok?

1. Vsak otrok do dopolnjenega 18. leta starosti.

2. Otrok do 26. leta starosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
- ni zaposlen,
- ne opravlja dejavnosti, in
- nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od 2.382,13€. Štejejo vsi dohodki, razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini.

3. Otrok nad 26. letom starosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
- ni zaposlen,
- ne opravlja dejavnosti, in
- nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od 2.382,13€. Štejejo vsi dohodki, razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini.

4. Otrok ne glede na starost, če se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oz. posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje oz. so ta manjša od 2.382,13€.

5. Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima pravico do dodatka za nego v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
- ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen ne glede na starost.

 

Kaj če je otrok prijavljen na drugem naslovu?

V primeru, da partnerja ne prebivata skupaj (nista prijavljena na istem naslovu), lahko starš uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževanega člana tudi za otroka, ki je sicer prijavljen na drugem naslovu kot on (denimo, če je otrok prijavljen pri materi).

 

Kako velja za otroka, ki se rodi sredi leta?

V primeru, da se otrok rodi v sredini leta (denimo novembra), lahko starš uveljavlja posebno olajšavo vključno z mesecem, ko se je otrok rodil. V tem primeru tako za meseca november in december.

 

Kaj če se partnerja ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo?

Posebna olajšava se za istega vzdrževanega družinskega člana prizna samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave, če zavezanec, ki uveljavlja olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, te olajšave zaradi prenizke osnove za dohodnino ne more izkoristiti v celoti.

Če se partnerja ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu partnerju polovica olajšave.