JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Torek, 03 02nd

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Zahteva sindikata Ministrstva za obrambo po sklicu izredne seje odbora za obrambo glede zmanjševanja števila zaposlenih v ReCO

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 814

IZJAVA ZA MEDIJE

Zahteva sindikata Ministrstva za obrambo po sklicu izredne seje odbora za obrambo glede zmanjševanja števila zaposlenih v ReCO

Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je pozval predsednika odbora za obrambo g. Franc Jurša, da skliče sejo odbora za obrambo zaradi načrtovane reorganizacije regijskih centrov za obveščanje ReCO.

Na podlagi prejetih obvestil v SMO s strani zaposlenih v regijskih centrih za obveščanje (ReCO), informacij s strani vodilnega kadra v ReCO, povezanih s trenutno organizacijo dela, napovedano reorganizacijo, zaradi zaščite zaposlenih in pravice do dela vas prosimo za sklic seje odbora za obrambo in posledično udeležbo predstavnikov SMO na seji.

V nadaljevanju dopisa vas seznanjamo, da smo od ministru za obrambo zahtevali pojasnila na spodaj zapisana vprašanja. Vendar z obžalovanjem ugotavljamo, da odgovorov nismo prejeli.

1. V primeru nove organizacije dela zlasti v primerih premeščanja večjega dela zaposlenih (10% vseh zaposlenih v ReCO) bi nas morali pravočasno seznaniti. Nesprejemljivo je, da s 01.7.2012 že izvajate premestitve brez seznanitve SMO;

2. Glede na napovedano reorganizacijo ReCO vas sprašujemo, kdaj ste nas mislili o nastali situaciji sploh seznaniti z reorganizacijo.

Napovedi namreč govorijo o zmanjševanju števila zaposlenih v ReCO, ki so že sedaj zelo podhranjeni. Po naših informacijah se bo v tem letu upokojilo 11 zaposlenih operaterjev in 7 operaterjem, ki delajo po pogodbi le –tem ne bodo podaljšali pogodb. Torej v skupnem številu gre za 18 delovnih mest manj. Poleg omenjenega, obstaja nevarnost zaradi napovedane reorganizacije še dodatnega zmanjševanja števila zaposlenih v ReCO.

Pri tem je bila s strani SMO na MORS ponujena rešitev , da nastali kadrovski primanjkljaj rešimo na način, da ponudimo zaposlitev pripadnikom SV, ki zaradi nerazumne starostne meje 45 let po ZoBr v MORS ne bodo dobili podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v SV.

Vodstvo SMO

OBVESTILO ČLANO SMO glede ponujenega aneksa glede izplačila nagrad

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 883

Pozivamo vse člane SMO, da ponujenega aneksa za izplačilo nagrade ob podaljšanju pogodbe ne popdišejo. V konkretenem primeru gre za neopravičen poseg v višino nagrade pred 01.6.2012, ko so pričele veljati spremembe Uredbe o nagradi. S podpisom aneksa se tej pravici prostovljno odpovedujejo in bodo prikrajšani za 20% nagrade. Nepodpisan aneks, pomeni pravno osnovo za iztoževanje razlike v primeru zmanjšanja višine nagrade pred 01.6.2012.

Nespoštovanje oz.zapoznelost pri uveljavitvi določil Aneksa

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 735

Številka: GŠ-MO 09/12

Datum: 03.7.2012

g. ALEŠ HOJS, minister za obrambo

brig. DOBRAN BOŽIČ, Načelnik GŠSV

Spoštovana.

V sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) zahtevamo za naše člane takojšnje spoštovanje in popolno uveljavitev določil 3 (regres za prehrano in prehrana na delu), 5, 6 in 7 člena (obračun nadomestila potnih stroškov) Aneksa KPND št. 0100-133/2012/1 z dne 18.5.2012 pod EVA: 2012-2030-0026 (v nadaljevanju Aneks).

V preteklosti smo večkrat v SMO ugotovili nespoštovanje ali pa zapoznelo izvajanje predpisov in aktov s strani MORS-a. Tudi tokrat ugotavljamo nespoštovanje oz. zapoznelost pri uveljavitvi določil Aneksa. Tako vas z vso resnostjo opozarjamo in poudarjamo, da je omenjen akt produkt pogajanja socialnih partnerjev, med katere sodi tudi SMO kot reprezentativni sindikat v dejavnosti do MORS in do Vlade RS.

Omenjeni akt je stopil v veljavo z objavo v Uradnem listu RS in bi ga morali pričeti spoštovati in uveljavljati čim prej, najpozneje pa s 01.7.2012. Pri tem ugotavljamo,da v dveh bistvenih segmentih niste spoštovanje ali uveljavitev premaknili iz »mrtve točke« in sicer:

1. Popolno nespoštovanje določil 5 – 7 člena v določanju obračuna potnih stroškov, načina uveljavitve. Največ poudarka je potrebno dati samem 5 členu, ki predpisuje neke nove vsebinske opredelitve, zlasti v 1 in 3 točki.

2. Popolno spoštovanje 3 člena, zlasti 7 točke tega člena, ki govori o pravicah do samo odločanja med izplačilom regresa in koriščenja organizirane prehrane.

Skratka, Aneks je predpisal nekatere oblike uveljavljanja pravice do stroškov iz dela na novo in z uveljavitvijo ZUJF-a so prenehali veljati dotedanji predpisi. Vi ste bili dolžni zadevo nemudoma urediti in uveljaviti s 01.7.2012. Ker ni prišlo do uveljavitve smo zaposleni v obrambnem resorju zopet v manj ugodnem položaju glede na ostale javne uslužbence.

Zahteve sindikata so jasne, od vas zahtevamo, da nemudoma pričnete izvajati veljavne predpise in prenehate s povzročanjem škode do zaposlenih v obrambnem resorju.

Darko Milenkovič

Predsednik

Odprto pismo ministru glede zaščite pravic zaposlenih v centrih 112

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 683

Spoštovani g. minister!

Na podlagi prejetih obvestil v SMO s strani zaposlenih v regijskih centrih za obveščanje (ReCO), informacij s strani vodilnega kadra v ReCO, povezanih s trenutno organizacijo dela, napovedano reorganizacijo, zaradi zaščite zaposlenih in pravice do dela vas prosimo za odgovor na naslednja vprašanja:

1. V primeru nove organizacije dela zlasti v primerih premeščanja večjega dela zaposlenih (10% vseh zaposlenih v ReCO) bi nas morali pravočasno seznaniti. Nesprejemljivo je, da s 01.7.2012 že izvajate premestitve brez seznanitve SMO;

2. Glede na napovedano reorganizacijo ReCO vas sprašujemo, kdaj ste nas mislili sploh seznaniti z reorganizacijo.

Napovedi namreč govorijo o zmanjševanju števila zaposlenih v ReCO, ki so že sedaj zelo podhranjeni. Po informacijah se bo v tem letu upokojilo 11 zaposlenih operaterjev in 7 operaterjem, ki delajo po pogodbi ne boste podaljšali pogodb. Torej v skupnem številu gre za 18 delovnih mest manj. Poleg omenjenega, obstaja nevarnost zaradi napovedane reorganizacije še dodatnega zmanjševanja števila zaposlenih v ReCO. Moramo omeniti, da v tem letu vrste SV zapuščajo trije pripadniki starejši od 45 let in bi lahko, vsaj deloma, z njimi pokrili kadrovski primanjkljaj v ReCO.