JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Pojasnilo glede sodbe razlike regresa!

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1395
Zaradi ogromno vprašanj s strani članov SMO in tudi ostalih zaposlenih v obrambnem resorju, smo vam   dolžni pojasniti medijsko odmevne trditve sindikata SVS, ki se nanašajo na izrek sodbe, v katerem je navedeno, da izplačilo regresa velja samo za člane sindikata SVS

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (53. člen) določa, da se lahko na sodbo v kolektivnem delovnem sporu sklicuje vsak, kateremu je bila s sodbo priznana pravica (v konkretnem primeru pravica do polnega regresa). To pomeni, da  je za vse javne uslužbence (ne glede na izrek, da je delodajalec dolžan obračunati in plačati razliko regresa samo članom predlagatelja), pomembna ugotovitev v izreku sodbe, da so kršene pravice in na podlagi  le-te se lahko vsi javni uslužbenci nanjo sklicujejo in  zahtevajo izplačilo polnega regresa (seveda, če bo do pravnomočnosti sodbe prišlo).

OBŠIRNEJE:

V sindikatu SMO, smo se  pred vložitvijo ustavne presoje odločali med tremi možnostmi, in sicer:

  • kolektivna tožba za izplačilo regresa za  letni  dopust na sodišče;
  • ustavna presoja in po odločitvi ustavnega sodišča (odločitev sodišča je v tem primeru dokončna), takoj vložit poziv na izplačilo regresa pri pristojnem organu ter
  • individualne tožbe za vsakega člana sindikata posebej z natančno izračunanim tožbenim zahtevkom.

 

Zavedali smo se, da gre pri zahtevku za izplačilo regresa za letni dopust za individualni zahtevek vsakega posameznika in da tudi v primeru dobljenega kolektivnega spora to samo po sebi še ne pomeni, da bodo delavci, člani sindikata, regres dejansko tudi dobili . Za izvršitev sodbe je namreč pomemben izračun za vsakega posameznika posebej, kar pa kolektivna tožba ne vsebuje. Tako je za samo izvršitev sodbe, tudi po pravnomočnosti, potrebno vložiti zahtevek za vsakega posameznika posebej, kar ponovno podaljša dokončno realizacijo dobljene sodbe in posledično nastanejo tudi dodatni stroški do tistih, ki jim je bila pravica kratena.

Iz slednjega zapisanega smo po tehtnem premisleku vseh možnih situacij, odločili, da vložimo presojo ustavnosti in predlagamo prednostno obravnavo. Temu je ustavno sodišče  tudi sledilo. S stroškovnega vidika (stroškov za vsakega člana posebej) ter tudi s časovnega vidika, je namreč to najhitrejša pot, ki lahko najhitreje pripelje do cilja  to je v našem primeru razlike  do izplačila razlike do polnega regresa.,  saj  postopek na Višjem sodišču lahko traja še zelo dolgo.

Pot, katere posledica pa je vložena presoja ustavnosti, pa je pot, kjer lahko ustavno sodišče naloži odpravo protiustavnosti in je ta odločitev dokončna ter nanjo ni mogoča pritožba. Odgovor na vprašanje,  katera sodba ima večjo težo,  je glede na navedeno verjetno zelo enostaven, istočasno pa je to tudi odgovor vsa vprašanja s strani zaposlenih v teh dneh, zakaj SMO ni vložil kolektivne tožbe.

 

Kljub vsemu upamo, da bo odločitev sodišč glede izplačila regresa postala pravnomočna, pa naj bo to kolektivna tožba ali v našem primeru ustavna presoja, pomembno je  saj bodo na podlagi izreka lahko zaposleni (tako člani, kot nečlani sindikata, zaposleni v SV in tudi civilni del, pa seveda tudi ostali javni uslužbenci)  na svojo željo podali zahtevke za izplačilo razlike do polnega regresa in prišli do pravice, ki jim pripada.

Sestanek s sindikatom SVS in SMO na željo SVS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1026

sestanek83633694Danes je na sedežu sindikata SMO na ZSSS potekal sestanek med predsednikom SVS g.Gvidom Novakom in predstavniki SMO.Sestanek je bil sklican na željo predsednika SVS.

Namen sestanka je bila pobuda oz. želja g.Novaka, da se sindikat SVS priključi sindikatu SMO.  Predstavil je svoje poglede na združitev in vizijo, ki pa so zaradi Statuta SMO, ki  je vezan na Statut ZSSS zanj težje sprejemljive.

Pogovor je potekal tudi v smislu načina skupne organiziranosti. Predsedniku SVS je bila ponujena možnost, da se sindikat SVS priključi sindikatu SMO kot ena od enakopravnih osnovnih organizacij SMO.

Pri tem je povdaril, da so njegovi vidiki organiziranosti SMO, po njegovem povsem napačni ker pričakuje popolno avtonomijo znotraj SMO .

 

 

Pismo sindikatov predsedniku vlade

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 936

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 2.10. 2012

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

Janez Janša,predsednik

Gregorčičeva 20,25 1000 Ljubljana

Spoštovani gospod predsednik,

posamezni ministri vlade, ki jo vodite, v javnosti napovedujejo odpuščanje javnih uslužbencev in uslužbenk, mediji napovedujejo 15-odstotno znižanje mase plač v prihodnjem letu in, tudi sami ste javno ocenjevali, da je v javnem sektorju od 10 do 15 odstotkov zaposlenih preveč. Naše članstvo je ob teh, pogosto nasprotujočih si napovedih skrajno vznemirjeno. Če drži, da ima vlada namen odpuščati javne uslužbenke in uslužbence - v slednje sicer dvomimo, ker to na likvidnost proračuna v prihodnjem letu nima vpliva, bo pa poglobilo recesijo - je povsem nesprejemljivo, da vlada sindikatov o tej nameri ni obvestila, preden je za to izvedela javnost. Ali to pomeni, da nas boste, spoštovani gospod predsednik, ponovno postavili pred izvršeno dejstvo? Ali to pomeni, da boste najprej sprejeli proračunsko znižanje mase plač, brez predhodnega usklajevanja s sindikati, in verjamete, da se bomo sindikati pogajali na podlagi izvršenih dejstev? Ali to pomeni, da ste opustili dogovarjanje in sklepanje dogovorov z zaposlenimi v javnem sektorju, ki ste jih do zdaj izpostavljali kot dosežek vlade, ki jo vodite? Ali to pomeni, da ste se odločili tvegati, da ponovno pade pokojninska reforma, da o reformi trga dela sploh ne govorimo? Ali to pomeni, da ste se odločili za konflikt s težko predvidljivimi socialnimi posledicami?

Že spomladansko nedomišljeno, horizontalno rezanje stroškov trošenja države in vladne grožnje, ki so to spremljale, je trošenje prebivalstva strmoglavilo na raven ob izbruhu krize. Povsem nerazumno zmanjšanje davka na dobiček in dohodnine je proračun letos prikrajšalo za skoraj 200 milijonov evrov in napovedano odpuščanje bo proračunske prihodke še bolj oklestilo. Napovedana odpuščanja pomenijo konec javnega sektorja, kot ga poznamo, saj se velikemu zmanjšanju kakovosti javnih storitev ne bo mogoče ogniti. Se zavedate, kakšni bodo stroški socialnega konflikta, ki ga bodo sprožili napovedani ukrepi, ki niso z nikomer usklajeni?

Pozivamo vas, spoštovani gospod predsednik, da se v najkrajšem možnem času sestanete z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, odkrito poveste, kaj namerava vlada storiti, ter omogočite predstavnikom in predstavnicam javnih uslužbencev in uslužbenk, da vam povedo, kaj si mislimo o teh ukrepih.

 

tmpbf5f-1

ODPUŠČANJA V MO IN SV

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1483

ZADEVA: ODPUŠČANJA V MO IN SV

Številka: MO-GŠ 14/12

Datum: 25.9.2012

 

g. ALEŠ HOJS, minister za obrambo

Spoštovani!

 

Glede na napovedi g. J. Janše, predsednika vlade se v SMO z vso odgovornostjo sprašujemo, kakšne posege boste uporabil v obrambnem resorju. Zato zahtevamo odgovore na naslednja vprašanja:

 

-       Kakšna bo višina mase za plače v letu 2013 in primerjava z maso za plače v letu 2012;

-       Koliko pogodb o zaposlitvi je v letu 2013 za podaljšanje;

-       Število zaposlenih, ki jih boste odpustil oz. jim ne boste podaljšal pogodbe o zaposlitvi;

-       Število vojakov, ki bodo stari 45 let in rešitve, ki jim boste ponudil glede na določila ZOBr in ZSSlov;

-       Koliko pogodb za prostovoljno rezervo ne bo podaljšanih v letu 2012 in 2013;

-       Koliko pogodb za prostovoljno rezervo boste podaljšal in načrtovano število pripadnikov PPRS v letu 2013;

-       Načrtovano število zaposlenih v obrambnem resorju v letih 2013 in 2014.

 

Poleg posredujemo tudi predlog, da imajo pripadniki SV, ki so člani SMO prednost pri podaljšanju pogodbe.

 

Na vprašanja pričakujemo hitre in natančne odgovore.

 

Lep pozdrav.