JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

NEGATIVNO MNENJE NA Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 883

Dne 28. 11. 2012 smo vam posredovali pripombe na omenjeni pravilnik, ki so bile obravnavane na usklajevalnem sestanku dne 30.11.2012. Ugotavljamo, da so bile naše pripombe le delno upoštevane in zaradi neusklajenosti v posameznih členih ne moremo dati pozitivnega mnenja. Menimo, da je zaradi navedenega, vaš predlog pravilnika diskriminatoren do pripadnikov SV in ne zagotavlja enakovredne obravnave.

OBRAZLOŽITEV:

  1. Določila četrtega in petega odstavka 2. člena pravilnika niso sprejemljiva, ker so na podlagi Uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami že določeni kriteriji za dodelitev. Zato menimo, da povzemanje po močnejšem predpisu ni sprejemljivo in je potrebo upoštevati pripombe SMO, kot je bilo zapisano v naših pripombah posredovanih dne 28. 11. 2012 in so priloga temu mnenju.
  2. V povezati z zapisanim  je 11. člen brezpredmeten.
  3. Čeprav je 14. člen nekoliko prilagojen, še vedno trdimo, da je potrebno drugi  in četrti odstavek izbrisati.
  4. V 16. členu je opredeljeno, da minister lahko odloči o podaljšanju najemnega razmerja za 3 leta tudi po prenehanju razloga »nujnih kadrovskih potreb«. Menimo, da bi moralo biti definirano največ za 3 leta, ker se najemno razmerje ne more podaljševati neomejeno.
  5. V 17. členu se SMO ne strinja s tem, da dodelitev stanovanja zaradi nastanka izjemnih okoliščin pripada samo vlagateljem iz prvega odstavka 2. člena pravilnika.  Menimo, da morajo  izjemne okoliščine veljati za vse zaposlene na MORS.
  6. Ker pripadniki nimajo istih možnosti za udeležbo na MOM, je tretji odstavek 21. člena diskriminatoren.
  7. Vztrajamo pri združitvi 22. in 23. člena, pri čemer bomo nevtralizirali moč čina ali postavitve v položaj - menimo, da je naš predlog potrebno dodelati in mogoče malo bolj natančno opredeliti.
  8. Pri  29. členu opozarjamo na naslednje: če pripadnik umre na dolžnosti, se z ožjim družinskim članom lahko sklene najemna pogodba za nedoločen čas za stanovanje, ki ga je pripadnik uporabljal. 32. člen pa pravi, da se  v primeru smrti pripadnika (ne smrt na delovni dolžnosti) lahko z ožjim družinskim članom sklene najemna pogodba največ za tri leta - te razlike je nedopustna in bi moralo biti v obeh primerih enako.
  9. Pri 37. členu  vztrajamo, da so predstavniki reprezentativnih sindikatov člani komisije in imajo možnost odločanja.

V prilogi posredujemo Pravilnik z pripombami SMO. Čeprav so nekatere upoštevane smo prepričani, da so pripombe v 2, 11, 14, 22, 23, 27 in 37 členu osnovnega značaja glede zagotavljanja enakosti pred zakonom in diskriminatornosti. Predlagamo, da se pripombe upoštevajo, kot smo jih predlagali.

SLOVENSKA VLADA KATEGORIČNO ZAVRNILA MOŽNOST POGAJANJ O MASI PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV ZA PRIHODNJI DVE LETI

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 779
Datum: 30. novembra 2012 SPOROČILO ZA JAVNOST SLOVENSKA VLADA KATEGORIČNO ZAVRNILA MOŽNOST POGAJANJ O MASI PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV ZA PRIHODNJI DVE LETI Slovenska vlada, ki so jo zastopali ministri Senko Pličanič, Žiga Turk in Janez Šuštaršič, je na sestanku z reprezentativnimi sindikati 29. novembra letos kategorično zavrnila kakršna koli pogajanja o višini mase plač za javne uslužbence v proračunu za prihodnji dve leti. Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je izpostavil, da bo vlada pri predlaganem znižanju v celoti vztrajala. Po tem, ko je vlada prvič v dvajsetih letih zaposlene v javnem sektorju glede znižanja plač postavila pred izvršeno dejstvo in arogantno zavrnila možnost dialoga o masi plač in predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, ki je v nekaterih členih po naši presoji nezakonit in popolnoma zapira možnost, da se prihranki iz gospodarjenja in racionalizacije prenesejo v maso za plače, sindikatom ni preostalo drugega kot ugotovitev, da se je vlada odrekla socialnemu dialogu, pogajanjem in iskanju kompromisov. Če ne dopušča nobene možnosti za pogajanja, je očitno, da se je odločila za konflikt s 161.000 javnimi uslužbenci in uslužbenkami. Po prekinitvi sestanka, ki ga je zahtevala sindikalna stran, smo vladi soglasno sporočili, da zavračamo vladno politiko izvršenih dejstev in da na znižano maso plač ter odpuščanje javnih uslužbencev ne pristajamo. Z zavrnitvijo možnosti pogajanj se je vlada odločila za konflikt, za katere bo nosila celotno odgovornost. Sindikati javnega sektorja smo napovedali pospešene priprave na splošno stavko in nato zapustili včerajšnji sestanek.

Potrditev udeležbe na protestu 17. novembra v LJ

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 824
protesti-lj

Sindikat SMO v skrbi za prizadete pripadnike v vodni ujmi

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 975

pomoc-svVodna ujma je znova prizadela slovenske domove, med katerimi so tudi domovi zaposlenih v obrambnem resorju.

Ker pripadniki enot za zaščito in reševanje in enot slovenske vojske nesebično pomagajo prizadetim slovenskim družinam v Sindikatu Ministrstva za obrambo nismo pozabili tudi na njihove domove in družine. Zato smo zaprosili načelnika GŠSV Brigadirja Dobrana Božiča za pomoč tudi pripadnikom in družinam zaposlenih v obrambnem resorju pri odpravljanju posledic vodne ujme.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske je ponudil vso potrebno pomoč, ki se bo reševala preko organizacijskih enot prizadetih zaposlenih v obrambnem resorju.

Zaposleni, ki potrebujejo pomoč pri reševanju posledic vodne ujme, se lahko obrnejo na svoje nadrejene, oziroma na zaupnike Sindikata Ministrstva za obrambo.