JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Četrtek, 10 22nd

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Pokojnina enaka plači *ZANIMIV IZRAČUN*

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1637
Pokojnina enaka plači

Vsakemu izmed nas se zdi samo po sebi umevno, da odvaja določen del plače za
svojo pokojnino. Redki izmed nas pa so izračunali, kaj dejansko plačujemo in
predvsem, koliko! Glede na to, da takšnega izračuna v medijih še nisem
zasledil, sem se odločil, da ga sam pripravim in tudi objavim.

Kot osnovo sem vzel neto plačo 1000 EURO, kar je približno 50 EURO nad povprečno
neto plačo. V izračunu sem uporabljal program za izračun plače na spletni
strani www.racunovodja.com, za izračun obresti pa spletno stran Abanke, kjer
sem kombiniral namensko varčevanje z vezano vlogo. Po grobi primerjavi so
bili izračuni drugih bank skoraj identični.

Kot osnovo sem vzel seštevek prispevka, ki ga plačuje posameznik (236 EURO), in
tistega, ki ga plačuje podjetje (134 EURO), kar znese skupaj 370 EURO.

Nadalje sem ta znesek s pomočjo internetne aplikacije najprej namensko
varčeval, po 5 letih pa vezal na obdobja po 6 let in začel na novo namensko
varčevati isti znesek. Rezultat takšne kalkulacije je bil šokanten:

Že po 23 letih bi privarčeval skupaj 146.850 EURO, kar bi ob vezavi zneslo
letno 4.919 EURO obresti, kar pomeni mesečno 410 EURO. S takšno pokojnino danes
živi kar nekaj upokojencev, ki so delali vse življenje.

Po 29 letih bi ta znesek znašal skoraj 211.000 EURO, kar bi ob vezavi prineslo
kar 7.068 EURO letno ali 590 EURO mesečno. Takšna bo verjetno višina naše
pokojnine po obstoječem sistemu.

Preberi več

Zahteve ZSSS od Vlade RS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 883


SPOROČILO MEDIJEM!

Na današnji novinarski konferenci je predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič napovedal, da bo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije zahtevala od Vlade Republike Slovenije takojšen dvig minimalne plače s sedanjih 431 evrov na 600 evrov v neto znesku.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije bo zahtevala tudi spremembo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in sicer, da bo udeležba delavcev pri dobičku obvezna in da bodo delavke in delavci prejeli 1/3 ustvarjenega dobička.

Zahtevala bo tudi spremembo dohodninske zakonodaje in sicer tako, da se obveznost plačevanja dohodnine ukine za vse, ki imajo letno dohodninsko osnovo do 7.410,60 evrov in da se uvedeta dva nova dohodninska razreda v višini 45% in 50% za obdavčitev najbogatejših.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije še predlaga, da se zmanjšajo razlike med najnižjimi in direktorskimi plačami v podjetjih in sicer tako, da bo razmerje med najnižjo plačo delavk in delavcev ter direktorsko plačo v posameznem podjetju v višini 1proti 10.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič je danes že zahteval takojšen sklic seje Ekonomskega in socialnega sveta 9. oktobra 2009, na kateri naj bi obravnavali ekonomski in socialni položaj delavk in delavcev v času krize s ciljem, da se socialni partnerji in Vlada RS skupaj dogovorijo za potrebne ukrepe, ki jih predlaga Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Posnetek novinarske konference si lahko ogledate na spletni strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: http://www.octostream.net/show/index.php?stranka=zsss&tip=tree&logo=zsss.css.

 

 

 

Pavle VRHOVEC

Izvršni sekretar

Nova POGAJALSKA IZHODIŠČA z dne 29.09

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1909

POGAJALSKA IZHODIŠČA

icon predlog novih predpisov placna usklajavanja 30.9.

icon PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZARADI GOSPODARSKE KRIZE

ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA GLEDE POLITIKE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Vlada Republike Slovenije je na 45. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejela pogajalska izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede politike plač v javnem sektorju v letu 2010 s ciljem ohranitve obsega sredstev za plače v letu 2010 v enakem obsegu kot znaša v letu 2009.

 

Na pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dne 28. 9. 2009 je vladna pogajalska skupina na podlagi zahteve sindikalne pogajalske skupine, izražene na pogajanjih 18. 9. 2009, predstavila enotno pogajalsko izhodišče, sprejeto na seji vlade dne 24. 9. 2009.

 

V pogajalskem procesu je bil podan predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja, medtem ko  pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ni podala svojega predloga, temveč se je zavezala, da bo v primeru, da vlada sprejme predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja, o tem predlogu izoblikovala stališče v najkrajšem času in ga posredovala vladni pogajalski skupini.

 

Pogajalski predlog konfederacije sindikatov javnega sektorja vsebuje:

 

-        splošna uskladitev osnovnih plač v letu 2010 se izvede z dnem 1. 7. 2010 v višini polovice inflacije, predvidene v spomladanski napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj;

-        skladno s tretjim odstavkom 20. člena KPJS se izvede uskladitev osnovnih plač s 1. 1. 2010;

-        regres za leto 2010 se za člane reprezentativnih sindikatov določi v višini 730 €, za nečlane pa ostane v višini, določeni za leto 2009;

-        tretja četrtina odprave nesorazmerij se odpravi s 1. 8. 2010;

-        zahtevo, da se ob parafiranju aneksa h KPJS predloži usklajeno besedilo med vlado in reprezentativnimi sindikati osnutka sprememb in dopolnitev ZKolP;

-        zahtevo, da v času veljavnosti sklenjenega aneksa h KPJS v javnem sektorju ne bo odpuščanj javnih uslužbencev,

-        zahtevo, da se dogovori čas in način povrnitve sredstev javnim uslužbencem zaradi realizacije ukrepov za zasledovanje cilja ohranitve obsega sredstev za plače v letu 2010 v enakem obsegu, kot znaša v letu 2009.

 

Predlog sindikatov konfederacije javnega sektorja zavrača predloge vladne pogajalske skupine, ki se nanašajo na tri neplačane dneve, napredovanje in na znižanje dodatkov, sprejema pa predlog glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter predvideno znižanje števila zaposlenih v letu 2010 za 1 %. Konfederacija sindikatov javnega sektorja zahteva, da se ob podpisu aneksa h KPJS ter Dogovora o predlaganih ukrepih za realizacijo katerih je treba spremeniti ustrezne predpise oziroma sprejeti interventni zakon, podpiše tudi dogovor o načinih in rokih realizacije dogovora, sklenjenega z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja z dne 24. 2. 2009.

 

Vlada Republike Slovenije za nadaljnja pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede politike plač v letu 2010 potrjuje naslednja pogajalska izhodišča:

 

Preberi več

Sestanek z ministrico in načelnikom generalštaba

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 962

Dne 25.09.2009 je bil na Minstrstvu za obrambo sestanek z ministrico dr.Ljubico Jelušič in načelnikom generalštaba generalmajor mag. ALOJZ ŠTEINER.Sestanka s strani SMO so se udeležili člani predsedstva Darko Milenkovič,Matjaž GOTZ,Jožef Tišlarič in Marjan LAH.Sestanek je vodila ministrica dr.Ljubico Jelušič.

Vsebina:

  1. Usklajevanje novega Pravila službe v slovenski vojski
  2. Razno(predstavitev reorganizacije v SV)

Podrobna vsebina pogovorov oz.zapisnik sledi.