JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Četrtek, 10 22nd

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 993

Nova pogajalska izhodišča

Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo pripravila spremembe in dopolnitev ZSPJS in podzakonskih predpisov, s katerimi bodo odpravljene pomanjkljivosti v plačnem sistemu javnega sektorja

ANEKS št. 2h Kolektivni pogodbi za javni sektor

Podrobnosti preberite v prilogah!

icon ANEKS št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (159 kB)

icon DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (79 kB)

Konferenca SMO v Mariboru

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 923

Dne 15.10.2009 je v vojašnici GENERALA MAISTRA  v prostorih PDRIU potekala redna konferenca sindikata Ministrstva za obrambo.Na konferenci so bili navzoči predstavniki poveljujočih enot iz vzhodnoštajerskega področja, predsedniki in podpredsedniki OO SMO in sindikalni zaupniki iz OO SMO VŠP. Pogovor je potekal v smeri  seznanjanja poveljujočih z delom in aktivnostmi sindikata SMO s povdarkom na skupnem reševanju problemov.

Konferenca sindikata vojakov in uslužbencev MORSKonferenca sindikata vojakov in uslužbencev MORS

Pismo predsedniku Vlade RS Borut Pahor in ministrici Irmi Pavlinič-Krebs

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 890

Spoštovani predsednik Vlade RS gospod Borut Pahor, cenjena ministrica gospa Irma Pavlinič-Krebs, javni uslužbenci se zavedamo stisk in težav delavk in delavcev v Sloveniji a smo prepričani, da so njihove stiske posledica skorumpiranosti tistih delov naše družbe, ki je odgovoren za razvoj in napredek tako v državi kot  v podjetjih.

Vodilni so si polnili žepe in s prezirom gledajo na tiste, ki delajo. Globalna kriza se po podatkih mednarodnih inštitucij končuje, v Slovenji pa se kriza zaostruje in pričelo se je iskane notranjega sovražnika. Javni uslužbenci nismo ne vzrok ne krivec za moralno razsulo, ki se je razpaslo med vladajočimi kastami v naši domovini, zato vam predlagamo,da poiščete ukrepe, ki bodo zagotovili dolgoročen razvoj in napredek naše domovine in se ne izživljate z nerealnimi zahtevami do tistih, ki delajo.

" Člani sindikata MORS smo še posebej pozorni pri poteku pogajanj, ker nas je že prehod v nov plačni sistem pahnil nižje kot smo bili.

Dokaz za to je, da je va našem resorju - obrambnem, največ neizplačanih nesorazmerij kar pomeni, da smo bili in smo daleč za sodobnimi plačami. Torej, tudi sedanji predlogi VRS ali na sindikatov JU pomenijo za naše člane, še vedno zaostanek za sodobnimimi plačami, vendar smo vse eno na strani vseh sindikatov JU. Prepričani smo, enako kot tudi policisti in verjetno še
marsi kateri drugi sindikat, da bi edino pravično bilo urejevati plačne sisteme znotraj resorja-ministrstva znotraj sredstev ki so
odobrena-dodeljena posameznem ministrstvu. Ja, to pomeni da enotnega plačnega sistema ne more biti v sodobni družbi, saj ne v obliki ki jo sedaj poznamo.

S spoštovanjem Darko Milenkovič, podpredsednik SMO!

Pismo Ga. dr LJUBICI JELUŠIČ Socialni dialog v MORS in SV

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1400

Spoštovana ga. ministrica dr. Ljubica Jelušič,


do sedaj ste sklicala štiri sestanka s sindikati kateri delujejo v MO in SV. Čeprav ste imela dokaj nenatančne informacije okoli delovanja, predvsem Sindikata MO (v nadaljevanju SMO) moramo poudariti, da je ravno naš sindikat v pogajanjih z VRS omogočil neko obliko samostojnosti plačnega sistema skozi Uredbo o plačah. Sicer smo na predstavitveni seji v juniju 2008 imeli in posredovali ogromno pripomb, je predstavnik delodajalca upošteval le 1/8 le teh.

Da se naše aktivnosti ne nanašajo samo na plačni sistem govori tudi dejstvo, da smo v tekočem letu potom dopisov in predlogov ponudili kar nekaj tem za razpravo, ki so pomembne za ohranjanje socialnega miru in nakazali na večje število problemov, katere je možno rešiti skozi socialni dialog, pa vendar na njih ali ni odgovora (v večini primerov) ali so odgovori negativni.

Pri oblikovanju vaših predlogov (pravilniki, sistemizacije) vedno pričakujete pozitivno mnenje od SMO. V kolikor vam posredujemo negativno mnenje (spremembe pravilnika LD – naše predloge niste upoštevali svoje pa apriori vgradili in na posredovano negativno mnenje ste izkazali užaljenost) izkazujete čudenje in užaljenost in ga ne upoštevate, čeprav predlagamo oblikovanje skupne komisije kateri bi verjetno uspela oblikovati predloga v korist večine zaposlenih in ne samo privilegirane skupine ljudi, kot to narekuje vaš predlog.

Preberi več