JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Četrtek, 10 22nd

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

NOVO vodstvo sindikata vojakov in uslužbencev SMO

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1464

Danes dne 06.11.2009 je ob 10:00  uri v vojašnici N.Mesto potekal redna konferenca sindikata SMO.Na dnevnem redu konference je bila tudi izvolitev novega vodstva sindikata SMO.Po statutu so imeli volilno pravico člani konference in sicer predsedniki in podpredsedniki območnih organizacij oz. njihovi pooblaščenci.Za novega predsednika sindikata SMO  je bil izvoljen Darko Milenkovič, podpredsednik  Sindikata SMO pa je postal Jožef Tišlarič. Potrjeni so tudi novi sekretarji predsedstva SMO Matjaž GÖTZ,Vojko SVETIČIČ in Marjan LAH.Potrjen je bil tudi pooblaščenec za evidence članstva Primož ZUPANC.


Darko MILENKOVIČ

predsednik SMO


GSM: 041 698 917

Jožef TIŠLARIČ

podpredsednik SMO

GSM:040 792 547

Matjaž GÖTZ

sekretar

GSM: 041 453 020
Lah Marjan SMO

Marjan LAH

sekretar

GSM:040 792 528

Vojko SVETIČIČ

sekretar

GSM: 040 792 509
Primož ZUPANC

pooblaščenec za evidence članstva

GSM: 040 792 504

Pretiravanje samosklicanih sindikalistov

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1037

Spoštovana Ministrica!

Dovolite nam, da Vas v začetku tega pisma seznanimo z enotnim stališčem Predsedstva SMO, da ravnanje nekaterih naših kolegov iz drugih sindikatov, ki delujejo v MORS in SV, za nas ni  sprejemljivo, lahko bi celo rekli da je v nasprotju z dialogom za katerega se vse skozi zavzemamo in si prizadevamo, da ga s svojimi dejanji in ravnanji tudi izvajamo.

Posamezni samooklicani sindikalisti v zadnjem času delujejo kot agitatorji, ki v interesu samopromocije gredo preko meja dobrega okusa. S svojimi izjavami za medije, nedostojnim in žaljivim odnosom do nekaterih naših kolegov in kolegic iz sindikata SMO, v vrste pripadnikov in pripadnic vnašajo nemir in povzročajo razdore v kolektivih.

Da ne bo nesporazuma – podpiramo njihova prizadevanja v aktivnostih, s katerimi se, citiramo: »uveljavljajo in varujejo svoje pravice glede statusa, ekonomskih in socialnih interesov, ki izhajajo iz dela in so povezani z njim.« Nikakor pa ne podpiramo nadaljevanja, ki postavlja temelje za razslojevanje in diskriminacijo med zaposlenimi v obrambnem sistemu, citiram: »…je organizacija vojakov, zaposlenih v Slovenski vojski in vojaških oseb, zaposlenih na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, ki se v sindikat svobodno vključujejo, deluje pa skladno z ustavo in s predpisi Republike Slovenije ter svojim statutom.« Toda ali se kolegi zavedajo, da s takšnim načinom diskriminirajo vse druge, ki smo (so) v obrambnem sistemu in niso pripadniki SV ali na vojaških dolžnostih. Ali jim je mogoče vseeno za to?! In vse to naj bi počeli v skladu z Ustavo RS… Ja, seveda.

Menimo, da je to daleč stran od tistega kar se v naši domovini smatra za pozitivno sindikalno delo in v kar nas večina sindikalnih zaupnikov iskreno verjame. Naše delo je bilo in bo še naprej korektno in v duhu iskanja kompromisov, ne pa netenja nezadovoljstva in spodbujanja nestrpnosti do drugače mislečih.

Apeliramo na Vas, da zavzamete jasno stališče do dela SVS in sprejmete odločitev o reprezentativnosti ali ne reprezentativnosti. Radi bi vas spomnili, da je v ZRSin (Ur. list št. 13/1993) določilo, da se na podlagi dokazil o izpolnjevanju zakonskih pogojev,  reprezentativnost sindikata prizna z odločbo, ki jo izda minister ko le-ta doseže določeno število članov (10% od polno zaposlenih na dan 01.01. tekočega leta).

 

Kar se članov Predsedstva SMO tiče Vam lahko v imenu svojih kolegov zagotovim, da si bomo še naprej prizadevali za nadaljevanje socialnega dialoga. Mogoče bomo v pogajanjih in naših izjavah za medije kdaj pa kdaj ostri in nadležni, toda prizadevali si bomo za korektnost in se izogibali ravnanjem in dejanjem, ki bi lahko spodkopavali splošno zadovoljstvo v SV in MORS, negativno vplivali na moralo in pripravljenost naših kolegov, da opravijo svojo dolžnost do domovine.

 

Mi SMO tudi ponosni nase in želimo, da tako tudi ostane.

 

V imenu članov predsedstva SMO (Jožef Tišlarič, Vojko Svetičič, Marjan Lah, Matjaž Götz),

 

 

 

 

 

Darko Milenkovič

namestnik predsednika

KSMO

Članek v Časopisu Finance

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1082

Je vojakom res grozilo vračanje že plačanih nadur


Novinarka

Andreja Rednak

Več na finance.si

V Slovenski vojski trdijo, da ne; res pa je, da je moral načelnik Šteiner popravljati usmeritev svojega podrejenega, brigadirja Gederja.

Načelnik generalštaba Slovenske vojske (SV) Alojz Šteiner je izdal usmeritev, da za nazaj ne bodo spreminjali opravljenih, obračunanih in tudi že izplačanih nadur pripadnikov SV. In zakaj je to storil?

Ker se je v vojski razvedelo, kakšne usmeritve je dal poveljnik poveljstva sil Alan Geder, in je posredoval Sindikat Morsa.

Prej: Stornirati vse nadure

Geder je namreč naročil, da je treba zaradi krčenja proračunskih sredstev, usmeritev generalštaba in ugotovljenih nepravilnosti zaposlenim v Slovenski vojski stornirati vse nadure za avgust. Nato pa, je zapisal, je treba do 14. oktobra narediti nove zbirnike za obračun nadur, dodatkov, nadomestil, regresa za prehrano in prevoznih stroškov.

Potem: Vračila nadur ne bo

Če bi Gederjeva usmeritev obveljala, bi morali pripadniki vojske pri plači za oktober vračati septembrsko izplačilo za nadure, pravijo viri. "Po našem posredovanju je bil dokument preklican, saj so bile ure v resnici opravljene," pravi podpredsednik Sindikata Morsa Darko Milenkovič.

Simon Korez, tiskovni predstavnik SV, pa pravi: "V SV ne bomo izvedli nobenega poračuna (vračila) že izplačanih nadur za mesec avgust." Gre za 4.106 nadur, ki so bile septembra izplačane v silah SV, te pa štejejo okoli 5.500 pripadnikov.

Menda gre za manjše nepravilnosti

Na vprašanje, kakšne in kolikšne nepravilnosti pri obračunu so ugotovili, pa Korez pravi, da "je šlo za manjše nepravilnosti v zvezi z obračunom posameznih dodatkov za ure, ki so bile opravljene ob nedeljah in praznikih".

Pri nadurah, ki so za 30 odstotkov bolje plačane kot običajne ure, so v SV pogosto težave. Po zakonu o delovnih razmerjih jih je sicer treba naložiti pisno praviloma pred začetkom dela, kar se ne izvaja niti v podjetjih, kaj šele v vojski, kjer je delo popolnoma drugačno oziroma so prerazporeditve delovnega časa pogoste. Že zdaj v SV velja tudi, da ob delavnikih ni nadur, ampak le prerazporeditve.

Ukaz o izbrisu vseh že opravljenih in plačanih ur-nadur

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1197

Prav tako je bil o tem aktu obveščena ga.Ministrica, ki je zagotovila, da bo poiskala pojasnila, glede izdanega akta.

Pismo podpredsednika sindikata MORS pravni službi in ministrci.Spoštovana, vnaprej se opravičujem ker posredujem svoje pisanje direktno vam, vendar zaradi narave in nujnosti ne morem drugače.

Poveljnik PSSV je izdal akt: usmeritve za mesec avgust 2009, št 1005-12/2009-1572 z dne 13.10.2009 z katerim ukazuje izbris vseh že opravljenih in plačanih ur-nadur v mesecu avgustu po naslednjih postavkah:

* - E010 (nadure delovni dan)
* - E020 (nadure ponoči)
* - E030 (nadure nedelja)
* - E031 (nadure praznik)
* - E040 (nadure nedelja nočne)
* - E041 (nadure praznik nočne).

Glede na dejstvo, da govorimo o že opravljenih in plačanih urah je pravni oddelek GŠSV izdal mnenje, da se opravljene ure ne smejo izbrisati in morajo biti plačane.

Vsekakor, vama posredujem prošnjo da se početje takoj ustavi v izogib mnogim zahtevam za varstvo pravic in tožbam, katere bojo terjale veliko večjo škodo za davkoplačevalski denar in proračun. Saj veste, po sodni poti se dobijo razlike in zamudne obresti, pa še sodni stroški.

Zato vas prosim, da s poveljnikom PSSV še enkrat opredelite zadevo in ne na škodo zaposlenih. Moje pisanje, prosim razumite samo kot dobronamerni nasvet.

V prilogi vam posredujem tudi pravno mnenje.

Za razumevanje se vam vljudno zahvaljujem in lep pozdrav.

Darko Milenkovič, namestnik predsednika SMO


ODGOVOR PRAVNIKA MORS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozdravljeni.


Glede na telefonski pogovor, bom podal na hitro mnenje glede izplačila že opravljene pripravljenosti na domu.


Ne glede na določila ukaza, ki je bil, kot ste obrazložili, izdan na sredini meseca, je potrebno zaukazano in tudi dejansko opravljeno pripravljenost na domu tudi izplačati. Ukaz ne more preklicati oz. odvzeti tega že pridobljenega upravičenja (plačila za opravljeno delo). Ali je bila zaukazana pripravljenost potrebna in upravičena je glede izplačila nepomemben podatek. V kolikor pa kdo meni, da je ta pripravljenost bila zaukazana nezakonito, nesmotrno oz. brez dejanske potrebe, pa je to stvar odgovornosti tistega, ki je do odredil, kar pa spet ne vpliva na upravičenost do izplačila tistih, ki so bili na pripravljenosti. Ukaz je preklical opravljanje pripravljenosti na domu, se pravi, da od dneva začetka veljave ukaza te tudi ni moglo biti, kar pomeni, da ima glede izplačil posledice samo za naprej, ne pa za nazaj.


Upam da nisem zakompliciral. Enostavno povedano, plačila za že opravljeno in zaukazano pripravljenost ni mogoče preklicati.

Lep pozdrav,