JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Četrtek, 10 22nd

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Voščilo članom SVOZA

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1087

Mileva, člani SVOZ, naše voščilo smo že posredovali po intranetu, pa vse eno vam želimo veliko uspeha v sindikalnem prizadevanju in boju zoper delodajlca. Vsi skupaj moramo pritisniti na delodajlca in izboriti lastno panožno pogodbo (normativni in tarifni del). Samo na tak način, se bomo vsi skupaj lahko pohvalili da smo poskrbedli za vse zaposlene v MO in SV (uniformirance, civilne osebe in vse ostale strukture - gasilce). Šele tedaj bomo lahko zatrdili, da smo uresničili svoje sindikalno poslanstvo.
STOPIMO KONČNO SKUPAJ IN POZABIMO PRETEKLOST - URESNIČIMO KOORDINACIJSKO SKUPINO IN PRITISNIMO TUDI NA POLITKO (VRHHOVNI POVLEJNIK, PREDSEDNIK PARLAMETNA, ODBOR ZA OBRAMBO) IN IZLOČIMO, OZIROMA SE OGRADIMO OD DELOVANJA GVIDOTA NOVAKA. Samo na tak način bomo lahko pogledali svojim članom v oči in jim zagotivili boljšo prihodnost. Pustimo preiskovalne postopke pristojnim organom, VENDAR OPOZARJAJMO NA VSE POJAVE KAZNIVEGA DEJANJA. To je prava pot sindikatov in to je tisto kar moramo tudi početi.

STOPIMO SKUPAJ IN DELUJMO SKUPAJ V INTERESU IN VAŠIH IN NAŠIH ČLANOV, kot tudi vseh ostalih zaposlenih - samo na tak način bomo pridobili pozitivna gibanja. Vsa ostala početja in dejanja je NUJNO POTREBNO ZAVRNITI.


lp, darko milenkovič-predsednik SMO

Sestanek s predsedniki zaradi plač v MO in SV

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 2379

Sestanek s predsedniki zaradi plač v MO in SV

Spoštovani, v imenu članov Sindikata MO in zaposlenih v MO in SV ter glede na analize o napakah v realizaciji določil ZJU in ZSPJS povezanimi s prevedbo plač v JU v nov plačni sistem, smo v Sindikatu MO v začetku leta 2009 izdelali analizo prevedenih plač in izgub, katerih so bili deležni vsi zaposleni v strukturah MO in še posebaj SV. Skladno z navedenim prosimo za nujni sestanek z vsemi naštetimi s seznama, kjer bi skušali pojasniti težave plačnega sistema v obrambnem resorju, kakor tudi podati konkretne predloge.

OBRAZLOŽITEV:

Sindikat MO (v nadaljevanju SMO) je večkrat v sami fazi pogajanj opozoril, da bi samo besedilo Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v PR (v nadaljevanju Uredba) morali pričeti čim prej usklajevati, vendar smo bili priča prav nasprotnem postopku ministra v predhodnem mandatu. Namreč, Uredbe nismo dobili v usklajevanje, temveč je g. Karel Erjavec zgolj povabil vse reprezentativne sindikate na predstavitev uredbe. S strani SMO smo podali nekaj pripomb, vendar smo zaradi kratkega roka v pripombah zajeli samo manjši del problematike novega plačnega sistema. Od nekaterih konkretnih pripomb in predlogov je naš delodajalec upošteval samo podane glede uvrstitve vojaških uslužbencev in podčastniškega kadra. Težave na katere smo opozorili že takrat, so se tako le še poglobile. Nastale so še večje razlike do preostalih uslužbencev v javnem sektorju in še enkrat potisnile pripadnike SV na spodnji rob plačnega sistema. Moramo pa poudariti, da Uredbe po predstavitvi in po določenih spremembah nismo dobili v mnenje in je dejansko bila sprejeta brez mnenja SMO (po nam znanih podatkih tudi brez mnenja preostalih reprezentativnih sindikatov v MORS – SVOZ in SPMO), kar je za socialni dialog nesprejemljivo.

Zato smo prepričani, da bi bila najboljša izbira vzpostavitev samostojnega plačnega sistema skozi panožno pogodbo za obrambni resor (vse strukture v MO in SV). Na tak način bi bili dejansko izenačeni z zdravniki in učitelji, kateri imajo že sedaj svoje panožne pogodbe.

I. Na podlagi analiz o kvaliteti prehoda v nov plačni sistem in pridobitev ali izgub za zaposlene v strukturah SV in MO ugotavljamo, da zaposleni v naših strukturah nikakor ne morejo biti zadovoljni s svojim plačnim položajem. Čeprav analize MJU kažejo nekoliko drugače, smo že ugotavljali izgube do katerih je prišlo pri sami prevedbi in se kažejo v nekaj smereh:

  1. izguba nominalne vrednosti dodatkov na podlagi 107. čl. ZOBR, 16 in 16 A čl. Uredbe o količnikih in 58. čl. ZSSlov. Vrednost in padec izkazujemo s kratko analizo v prilogi št. 1 tega dopisa;

Pojasnila MJU do 1. točke so nesprejemljiva, ker zagovarjajo tezo, da so izgube iz tega naslova poravnane z zvišanjem osnovne plače zaposlenih – vendar je ta osnova zvišana za vse zaposlene v sistemu JU in za prevedbo dodatkov iz 1. točke nimajo pomena. Sicer pa dejstvo, da je ravno v MO in SV največ varovanih plač in nesorazmerji govori tudi v prid našim trditvam.

  1. izguba nominalnih vrednosti pri retroaktivnem izračunu dodatka za delovno dobo;

-       napačno je stališče, da oporekamo višini oziroma znižanju iz 0,5% na 0,33%, ampak je osnova za naše oporekanje retroaktiven način izračuna kar pomeni, da se je izračun na 0,33% moral pričeti z uveljavitvijo novega plačnega sistema 01.08.2008, ker je tudi od tedaj osnova plače višja za 12% in ne pred 01.08.2008. Denimo - za 20 let delovne dobe je do uveljavitve novega plačnega sistema dodatek za delovno dobo znašal 10%, po prevedbi pa je ta 6,6% - TOREJ, TA ZNESEK NIKAKOR NE MORE BITI SAMO 6,6% AMPAK BI MORAL DO 01.08.2008 OSTATI 10% IN SE VSAKO NADALJNJE LETO POVEČATI ZA 0,33% ;

-       torej, zvišanje osnove ni moglo nadomestiti izgube izračuna dodatka za nazaj in ravno zaradi tega se je nominalna vrednost plače (v SV) tudi zmanjšala;

-       iz te osnove je po nam znanim podatkom cca 900 oseb na varovani plači.

  1. nominalna izguba realne vrednosti dodatka za stalnost,

ko govorimo o dodatku za stalnost, ki ga določa 1. ods. 98 f čl. ZOBr in sicer v višini 0,5% za vsako leto delovne dobe nad pet let delovne dobe:

-       torej, glede na dejstvo, da je ZOBr ustavni specialni zakon in je sprejet z 2/3 večino smo prepričani, da ga določila ZSPJS še manj pa KPJS (katere nismo podpisnik – sindikat MO), ki je sprejet z ½ večino, ne morejo in ne smejo zmanjšati, temveč ga lahko samo povzamejo;

-       tudi iz tega naslova je prišlo do izgube v nominalni vrednosti osnovne plače in sicer za dodatnih cca 450 oseb v SV, kar je izkazano tudi v prilogi 1;

-       DODATEK ZA STALNOST JE V SV UVEDEN RAVNO Z UVELJAVITVIJO ZOBr-D spremembe in je specifičen za strukture v SV – ostali uniformiranci tega dodatka ne poznajo v tej obliki.

Za 2. in 3. točko prilagamo (priloga št. 2) tudi pregled iz katerega so razvidne izgube izkazane skozi odstotke.

  1. V določilih ZSPJS in KPJS se izgubljajo še nekateri dodatki, do katerih smo v strukturah SV in MO bili deležni zaradi specifike dela in niso bili predmet prevedbe. Zadevo smo temeljito preučili, zato tudi predlagamo celovite in korenite spremembe in dopolnitve:

    Preberi več

Pismo dr. Danilo TÜRKU,predsedniku RS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1064

Spoštovani Predsednik in Vrhovni poveljnik SV,

Globoko obžalujemo, da smo bili prisiljeni v pisanje tega pisma, toda menimo, da je ravnanje nekaterih samooklicanih sindikalistov in njihovih simpatizerjev ter botrov, ki deklarirajo zastopanje sindikalnih interesov vojakov, katerih vrhovni poveljnik ste, krepko prestopilo meje sindikalnega delovanja in je načelo enotnost in moralo vojakov ter zasejalo dvom v kompetentnost poveljniške strukture SV in vodstva MORS.

Še zdaleč jim ne oporekamo tistih aktivnosti, ki so v svojem bistvu iskrene in dobronamerne ter usmerjene v reševanje vprašanj, povezanih s socialnim položajem in delovnopravnim statusom uniformiranih pripadnikov SV. Toda žal, tako kot smo to že v preteklosti javno izpostavili, taisti samooklicani sindikalisti pozabljajo na civilne osebe, ki v trenutni organiziranosti obrambnega sistema poleg podčastniškega kadra predstavljajo hrbtenico SV. Očitno se ne zavedajo, da bi bili brez teh civilnih oseb vojaki brez tehnično brezhibnih pušk, vozil in tudi lačni ter na pol oblečeni.

Hkrati si samooklicani sindikalisti vehementno jemljejo pravico javno kritizirati organizacijske in kadrovske spremembe ter se sklicevati na, iz konteksta iztrgane dele, strateško usmerjevalnih in doktrinarnih dokumentov. Pri tem z lahkoto pozabljajo, da so tudi sami del tega sistema in se vedejo, kot da imajo legitimno pravico do oblikovanja zametkov »MSNZ 2«. Prav tako pozabljajo, da hierarhija temeljnih usmerjevalnih in doktrinarnih ter razvojnih dokumentov zagotavlja vizijo in cilje, s katerimi se lahko vojaki poistovetijo in v njih vidijo možnost za izpolnitev dane svečane zaobljube ali prisege vojaka.

Vseeno jim je tudi za vse obveznosti, ki jih je naša država sprejela v procesu približevanja zvezi NATO, in sicer po t. i. metodologiji »v mapi«. Enako jim je prav malo mar za obveznosti, ki izhajajo iz polnopravnega članstva v EU in ki bi jih morali kot pripadniki oboroženih sil uresničevati v II. in deloma III. stebru EU.

Za taiste samooklicane sindikaliste je pomembno, da njihova egoistična in kratkovidna politika samo promocije čim bolj odmeva v medijih, pa čeprav tudi za ceno spodkopavanja enotnosti in bojne pripravljenosti SV.

Trdno smo prepričani, da javna namigovanja o (ne)sposobnosti vodilnih v liniji vodenja in poveljevanja v SV in MORS ne more biti praksa sindikalnega dela. Prav tako ne more biti vsebina sindikalnega dela protipravno in ponižujoče ravnanje, kot je objavljanje osebnih in zdravstvenih podatkov tragično preminulih pripadnikov SV, ki so dvignili roko nase ali proti sebi obrnili svoje orožje. To si javno lahko privoščijo samo posamezniki, ki ne premorejo drobtinice dolžnega spoštovanja do preminulih ter njihovih otrok in drugih družinskih članov. Nadalje ne more biti predmet sindikalnega dela presojanje selektivnih delov Vojaške doktrine in na njeni podlagi sprejetih razvojnih dokumentov SV. Takšna ravnanja lahko vodijo zgolj v širjenje splošnega nezadovoljstva med pripadniki obrambnega sistema in zmanjšanje ugleda SV kot institucije. Nenazadnje, dolgoročno lahko vodijo tudi v razvoj vse splošne nestrpnosti do drugače mislečih in drugačnih, kar bi za pripadnike SV lahko predstavljalo znatno oviro za korektno in nepristransko delovanje v mednarodnem okolju.

S tem pismom Vas, kot vrhovnega poveljnika, in vse druge naslovljene ter naše člane v Sindikatu ministrstva za obrambo želimo seznaniti, da se distanciramo od početja »kolegov, sindikalistov«, da takšna njihova ravnanja obsojamo in zavračamo. Zavedamo so, da so se nekateri poveljujoči in vodilni v MORS »sneli z verig« in da pri svojem rednem delu že dalj časa ne delujejo več v okvirih pooblastil, ki jim jih je država zaupala pri načrtovanju, organiziranju in vodenju obrambnih priprav države ali s tem tesno povezanih spremljajočih ukrepov. V njihovih ponavljajočih se ravnanjih, ki je v nekaterih sredinah postala obča praksa dela poveljniškega ali vodstvenega kadra, se teptajo ne samo moralne vrednote in človekove pravice, temveč tudi vrednote, za katere smo se pred dvema desetletjema začeli postavljati na okope, ki so kasneje prerasli v branike domovine.

Zagotavljamo Vam, in predvsem našim članom, da se bomo v skladu s splošnimi moralnimi vrednotami demokratične družbe ter v okvirjih pravnega reda Republike Slovenije in EU borili za pravice naših članov. Prizadevali si bomo, da »nabranega umazanega perila« ne bomo prali javno, da s tem strokovni in laični javnosti ne bi dajali kosti za glodanje v posmeha vrednih razpravah, ki smo jim priča v zadnjem času. Pri tem računamo tako na Vašo podporo kot tudi na korektno in državotvorno držo vseh naslovljenih.

 

Hkrati vsem, ki so se prepoznali v zgornjem odstavku, sporočamo, da se ne bomo več zadrževali, da o nepravilnostih ne obvestimo organov pregona, in če to ne bo zadostovalo, tudi mednarodne inštitucije za zaščito človekovih pravic.

 

Enostavno nam je dovolj trpinčenja na delovnih mestih v MORS in SV ter teptanja z ustavo zagotovljenih pravic.

 

S spoštovanjem,

 

 

 

Predsednik KSMO

 

Darko Milenkovič

 

Poslano:

-          dr. Danilo TÜRK, predsednik RS

-          g. Borut PAHOR, predsednik Vlade RS

-          dr. Ljubica JELUŠIČ, ministrica MORS

-          gen. maj. mag. Alojz ŠTEINER, načelnik GŠ SV

-          Odbor za obrambo Državnega zbora RS

-          g. Dušan SEMOLIČ, predsednik ZSSS

-          arhiv SMO

Izkoriščanje činov in poveljniških položajev za pridobivanje novih članov

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1086

Spoštovana ga. ministrica,

že dalj časa ugotavljamo, da se nekateri naši kolegi iz drugih sindikatov poslužujejo t. i. nelojalne konkurence s tem, ko izkoriščajo svoje čine in poveljniške položaje v Vipavi in drugih centrih za pridobivanje članov za njihove sindikate med novimi vojaki.Razpolagamo z zaskrbljujočimi izjavami posameznikov, novih vojakov, da so jim posamezni poveljujoči med drugimi uradnimi obrazci v podpise dali tudi pristopne izjave za sindikat, katerega člani so tudi poveljujoči sami.

Člani KSMO smo enotnega mnenja, da so s takšnim načinom dela »kolegi sindikalisti« zlorabili svoje formalne avtoritete in novim pripadnikom SV dali izkrivljeno sliko o sindikalnem delovanju v MORS in SV. Poleg tega so na nizkoten način pridobili soglasja od »novih« članov, da v svojo škodo plačujejo sindikalno članarino organizacijam, o delovanju katerih so vedeli zelo malo ali nič.

Naše pismo naj bo razumljeno kot pobuda in poziv o razmisleku, da se dopolni učni program temeljnega vojaškega usposabljanja z eno- ali dvourno predstavitvijo oblik sindikalnega organiziranja in delovanja v SV in MORS. Na ta način bi vsem novim pripadnikom SV in drugim, ki se še bodo vključevali v temeljno vojaško usposabljanje, lahko posredovali korektne informacije o našem delu in vsakemu posamezniku omogočili uresničitev pravice do izbire.

 

S spoštovanjem,

 

 

 

 

Predsednik KSMO

 

Darko Milenkovič

 

Poslano:

-          dr. Ljubica JELUŠIČ, ministrica MORS

-          generalmajor mag. Alojz ŠTEINER, načelnik GŠ SV

-          arhiv SMO