JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Četrtek, 10 22nd

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Tiskovna konferenca SMO in ZSSS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1027

Novice.Dnevnik.si Novice/Slovenija

Sindikat ministrstva za obrambo opozarja na kršenje pravic vojakom

Slovenija - sreda, 26.05.2010 16:09 Tekst: (sta)

Ljubljana - Sindikat ministrstva za obrambo opozarja na kršenje pravic vojakom pri uveljavljanju varstva v času nosečnosti in starševstva. Opozarjajo tudi na problematiko, ki izhaja iz zakona o obrambi, da pripadniki Slovenske vojske (SV) po 45. letu ne morejo več delati kot vojaki.

Kot je na današnji novinarski konferenci opozoril sekretar sindikata Marjan Lah, lahko vsi delavci v javni upravi uveljavljajo pravice na podlagi 190. člena zakona, ki ureja varstvo delavca v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom. Mnogi slovenski vojaki pa so za to pravico prikrajšani.

Omenjeni člen med drugim določa, da delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oz. ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka, ter da se lahko delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo po njegovem predhodnem pisnem soglasju.

Po besedah Laha se nekateri poveljujoči še vedno sami odločajo, ali bodo vojakom to pravico odobrili ali ne. Predsednik sindikata Darko Milenkovič pa dodaja, da določeni poveljniki zahtevajo pisne zahteve po uveljavitvi omenjene pravice, čeprav to zakonodaja ne predvideva.

Ob tem so predstavili problematiko starostnega omejevanja vojakov v SV. Zakon o obrambi namreč pravi, da po 45. letu starosti ne smejo več delati kot vojaki, s tem pa se zaposlenim za nedoločen čas poslabšuje finančni in statusni položaj, opozarja Milenkovič. Težava pa se pojavi predvsem pri vojakih s pogodbami za določen čas, ki jim s 45. letom starosti preneha delovno razmerje. To se je lani in letos zgodilo že pri dveh vojakih, pravi predsednik sindikata.

Pri tem Milenkovič opozarja, da vojak pri starosti 45 let, ki je usposobljen, zdrav in fizično dobro pripravljen, še ni na vrhuncu svoje fizične in delovne moči. "In ravno tiste, v katere je vlagala svoj denar in čas, SV proti vrhuncu delovne moči enostavno odpusti," pravi predsednik sindikata.

Sindikat je na to problematiko že večkrat opozoril ministrstvo za obrambo, ki je obljubilo rešitve, vendar o njih še ni sledi, je dejal. Po besedah izvršnega sekretarja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andreja Zorka je sindikat septembra lani predlagal obrambni ministrici Ljubici Jelušič, naj se ustanovi delovna skupina, ki bi v okviru socialnega dialoga reševala probleme znotraj SV.

Na ta način so hoteli zmanjšati število tožb zoper državo ter iskati rešitve v obojestransko korist. Vendar se skupina doslej ni sestala niti enkrat, kljub mnogim pozivom sindikata, pravi Zorko.

Predsednik ZSSS Dušan Semolič ob tem poziva k upošteva določil zakona o delovnih razmerjih tudi v vojski in pričakuje ustrezno spremembo zakona o obrambi, ki bi odpravil omenjene anomalije. Hkrati poziva ministrstvo za obrambo, naj sprejme roko socialnega dialoga, saj da "ti problemi niso take narave, da jih ne bi bilo moč hitro rešiti".

 

Ponovno dovoljena Uporaba 190. člena ZDR

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1515

Glede uporabe 190. člena veljavnega Zakona o delovnih razmerjih, je sedaj usmeritev takšna, da se pripadnikom in pripadnicam, ki uveljavljajo pravice iz tega člena, slednje tudi omogoči.

Zaradi navedenega ne velja več usmeritev, ki je bila podana (zvezni dokument) na osnovi pojasnila, objavljenega na intranetnih straneh MORS. Namreč, slednjega tudi ni več zaslediti v omenjenem viru.

Poveljniki, s tem in priloženim dopisom seznanite vse podrejene, tudi sindikalne zaupnike.

predloge ZSSS glede pogojev za upokojitev

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1348

Ljubljana, 12.5.2010

Na Vlado RS smo danes posredovali predloge Zveze svobodnih sindikatov Slovenije  glede pogojev za upokojitev, ki so jih podprle tudi ostale sindikalne centrale.

Naši predlogi so:

1.   Minimalna upokojitvena starost 60 let ob dopolnjeni pokojninski dobi 40 let (moški) oziroma 38 let (ženske) – brez odbitkov oz. malusov:

  • 8-letno prehodno obdobje.

2.   Olajšave na minimalno upokojitveno starost možne izključno na račun materinstva.

3.    Odmera pokojninske osnove na podlagi 24-letnega obdobja:

  • upošteva se 24 najugodnejših let (zaporednost najugodnejših let ni več pogoj!) z uveljavitvijo koeficientov iz vladnega predloga,
  • 12-letno prehodno obdobje.

4.   Odložitev datuma upokojitve po izpolnjenih minimalnih upokojitvenih pogojih se spodbuja na naslednje načine:

  • bonusi za delavce v višini najmanj 20 % starostne pokojnine, ki se izplačuje ob plači – najdlje do 65. leta starosti (začasni bonusi),
  • bonus v višini 0,5 % višje odmere pokojnine od pokojninske osnove za vsak mesec podaljšanja zavarovanja po izpolnitvi pogojev za upokojitev iz 1. točke do 65. leta starosti (trajni bonusi). Ta bonus se uveljavi ob upokojitvi.
  • bonusi za delodajalce v višini 50 % prispevne stopnje delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki so že izpolnili upokojitvene pogoje in ostali na delu,
  • odprava malusov.

5.   Zavarovanec bi pridobil starostno pokojnino pri 65. letih starosti (moški) oz. 63. letih starosti (ženska) z minimalno zavarovalno dobo 15 let oziroma pri 63 let starosti (moški) in 61 let starosti (ženske) in 20 let pokojninske dobe. V primeru, da zavarovanci podaljšajo zavarovanje tudi po izpolnitvi tega pogoja, je zavarovanec upravičen do bonusov iz  4. tč. do 65. leta starosti.

6.    Podani predlogi se nanašajo zgolj na pogoje za upokojitev. Glede ostalih predlogov ministrstva, ki so razvidni iz predloga ZPIZ-2, se bomo opredelili ob njihovi obravnavi.

7.    Določi se naj izjema za tiste delavke oz. delavce, ki so se zaposlili pred 20 letom starosti tako, da se bo to dejstvo upoštevalo in se jih ne bo postavljalo v neugodnejši položaj.

 

Andrej Zorko,

izvršni sekretar za pravno področje

ZSSS skupaj s SMO pozval MORS k takojšnjemu socilanemu dialogu

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 971

Ljubljana, 11.05.2010

Spoštovani,

 

Sindikat Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: SMO) je na svoji redni seji razširjenega Predsedstva SMO , ki je bila dne 20.04.2010 med drugim tudi obravnaval problematiko vojakov po dopolnjenem 45. letu starosti, predvsem kategorijo vojakov, ki imajo status zaposlitve za nedoločen čas in vojake, ki so pogodbeno zaposleni v Slovenski vojski ter problematiko uporabe Pravilnika o službenem ocenjevanju kakor tudi razmerje in uporabo Zakona o obrambi v povezavi z  Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o službi v slovenski vojski in Zakonom o javnih uslužbencih (v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-224/08-14).

 

Pri obravnavi  zgoraj navedene problematike so se nam pojavila mnoga vprašanja s tega področja, ki dejansko zadevajo širok krog zaposlenih (in njihovih pravic) v MORS in v Slovenski vojski in ki bi vam jih želeli predstaviti na skupnem sestanku med vami in SMO, ki je član ZSSS. za skupen sestanek vas naprošamo v najkrajšem možnem času.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.

mag.Dušan Semolič, Predsednik ZSSS