JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sreda, 07 15th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Ministrica podala poročilo o rezultatih Koordinacijske skupine

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1053

Poročilo o seji Koordinacijske skupine za sodelovanje med ministrstvom in reprezentativnimi sindikati ministrstva dne 14. 6. 2010

V okviru Koordinacijske skupine za sodelovanje med ministrstvom in reprezentativnimi sindikati ministrstva je bila v ponedeljek, 14. junija 2010, prva seja, ki jo je vodila ministrica za obrambo. Skupaj s predstavniki reprezentativnih sindikatov in sicer Sindikata Ministrstva za obrambo, Sindikata vojske, obrambe in zaščite ter Sindikata pilotov Ministrstva za obrambo je tekla razprava o nekaterih vprašanjih, ki so jih postavili sindikati v okviru socialnega dialoga.

Posebej je bilo izpostavljeno vprašanje reševanja statusa pripadnikov Slovenske vojske na formacijskih dolžnostih vojaka po dopolnjenem 45. letu starosti. V Slovenski vojski imamo vojake, ki so zaposleni za nedoločen čas in vojake, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Tudi pravni položaj obeh skupin vojakov je različen. Sindikatom je bilo pojasnjeno, da skupina vojakov, ki so bili zaposleni pred uveljavitvijo Zakona o obrambi leta 1995, skladno z odločbo Ustavnega sodišča (Uradni list RS, 13/98), ostane v delovnem razmerju za nedoločen čas z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki iz tega razmerja izhajajo, ne glede na dopolnjeno starost 45 let. Omogočeno pa jim je tudi nadaljevanje dela na formacijskih dolžnostih vojaka, dokler izpolnjujejo predpisane psihofizične pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe.

Hkrati pa je bilo pojasnjeno, da se status drugi skupini vojakov, zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ureja v skladu s to pogodbo, tako da po 45. letu ne morejo obdržati statusa vojaka oziroma vojaške osebe. Načeloma se starostna meja 45 let za zaključek zaposlitve za vojake tudi v bodoče naj ne bi spreminjala. Pri reševanju njihovega položaja po 45. letu starosti pa bo Ministrstvo za obrambo uporabilo vse možnosti po Zakonu o obrambi in Zakonu o službi v Slovenski vojski, ki se nanašajo na njihovo prezaposlitev, morebitno prekvalifikacijo, subvencioniranje prispevkov novemu delodajalcu ali pa po izbiri zaposlenega izplačalo ustrezno denarno nadomestilo.

V zvezi z vprašanjem uporabe 190. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa pogoje pod katerimi delodajalec zaradi varovanja koristi otrok lahko odredi nadurno in nočno delo tudi njihovim staršem, pa je ministrstvo zagotovilo njegovo uporabo tudi v okviru Slovenske vojske. Tako bo v zakonu določeni kategoriji staršev, zaposlenih v Slovenski vojski, možno odrediti nočno in nadurno delo samo po njihovem predhodnem pisnem soglasju. Način uporabe te zakonske določbe, ki je bil okvirno predstavljen tudi predstavnikom sindikatov, bo preko ustreznih aktov vodenja in poveljevanja ter informiranja poveljniške strukture enoten in zagotovljen v vseh enotah Slovenske vojske. Hkrati pa so bili predstavniki sindikatov opozorjeni, da bo uveljavljanje te pravice lahko zaradi narave in načina ter potreb dela v vojski zahtevalo tudi ustrezne razporeditve pripadnikov na druge formacijske dolžnosti oziroma k opravljanju drugih nalog ter morebitno drugačno izrabo delovnega časa oziroma letnih dopustov.

V nadaljevanju sta bila predstavnikom Sindikata Ministrstva za obrambo in Sindikata vojske, obrambe in zaščite izročena predloga pogodb o zagotavljanju pogojev za delo sindikata v ministrstvu, ter izmenjani pogledi na vsebino doslej znanih predlogov pokojninske reforme z dogovorom o nadaljnjem sodelovanju pri iskanju in podpori rešitev, ki bi bile tudi na tem področju v interesu tako zaposlenih kot tudi samega resorja.

Ledena gora se topi

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 898

 

Dne 14.06.2010 je v kabinetu Ministrice za obrambo potekal  prva seja koordinacijske skupine.

Ministrica je pri tem izkazala razumevanje in voljo, do ureditve položaja oz. statusa vojakov po 45.letu starosti.SMO je predstavnike MORS-a podrobneje seznanil s problematiko uveljavljanja 190.člena v praksi, pri čemer je bil poudarek, da zaposlitev v SV ne sme vplivati na nezmožnost uveljavitve zaščite po citiranem členu.

Veseli nas, da je ministrica izrazila prepričanje, da Slovenska vojska mora biti kot organizacija prijazna mladim družinam ter pripravljenost, da se sistem uveljavljanja te zaščite postavi tako, da na eni strani ne hromi učinkovitost SV po drugi strani pa, da bodo pripadniki SV to pravico lahko uveljavljali.

Dogovorili smo se tudi, da bomo na naslednji seji opravili ponovno uskladitev pravilnika o službeni ocen in pravila službe v Slovenski vojski.

Tako zaprošamo člane SMO, da morebitne predloge in pripombe posredujejo v zvezi s tema dvema pravilnikoma svojim sindikalnim zaupnikom ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

O načinu reševanja navedenih problemov,pa bo ministrica podala posebno pisno izjavo o kateri boste obveščeni na spletnih portalih interneta in intraneta.

Premik ledene gore

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 840

V ponedeljek 14. junija ob 9.00 se  bo v sejni sobi Kabineta ministrice sestala koordinacijska skupina med Ministrstvom za obrambo in reprezentativnimi sindikati ministrstva, ki bo obravnavala naslednje vsebine socialnega dialoga:

- način uveljavljanja 190.člena Zakona o delovnih razmerjih v Slovenski vojski

- problematika in položaj vojakov po dopolnjenem 45.letu starosti

Sestanek koordinacijske skupine je posledica aktivnosti in pobud Sindikata Ministrstva za obrambo – SMO.

O rezultatu seje boste obveščeni na intranetu (sindikat MORS)  in internetnem portalu (www.sindikatmors.si).

Sestanek s predstavniki MORS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1090

Danes,  28.05.2010  je v vojašnici 26.oktober v Vrhniki potekal , sestanek med SMO, predstavniki MORS in SV .Sestanka s strani MORS-a se je po pooblastilu ministrice za obrambo udeležil namestnik generalnega sekretarja MORS g.Franc JAVORNIK, po pooblastilu načelnika generalštaba pa je bil navzoč VVU Matej KŠELA.

Pogovori so potekali okrog perečih problematik:

  • pravica do 190. člena Zakona o delovnih razmerjih (varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom)
  • vojaki po 45.letu starosti.

VVU Matej KŠELA  je glede uveljavitve 190.člena ZDR dejal, da so usmeritve pravnikov GŠSV poveljujočim take, da se omenjeni člen dosledno upošteva.

Pri tem sta bila  opozorjena še na ostale probleme:


  • CSP (celostna skrb za pripadnike) še vedno ne deluje
  • vplačila za ZPIZ so realizirana v skaldu s predpisi ni pa bilo moč preko DURS-ovega spletnega dostopa preveriti le-teh, zaradi različnih vhodnih podatkov iz različnih šifrantov,zagotovo je da lahko vsak posameznik dobi ustrezno informacijo okrog realiziranih vplačil s strani delodajalca.Do odstopanj lahko prihaja le za radi leta 2003,evidence se še urejajo.
  • Disciplinski postopki se uporabljajo za obračunavanje s posamezniki.
  • Sezanjena sta bila s tem ,da bo sindikat MO vložil nekaj vzorčnih tožb zaradi premalo izplačanega regresa.

S strani namestnik generalnega sekretarja MORS g.Franc JAVORNIK je bilo zagotovljeno, da se bo v prvi polovici meseca junija sestala koordinacijska skupina, ki jo sestavljajo predstavniki MORS-a in predstavniki sindikatov SMO,SVOZ in SPS katera bo začela intenzivno delati na problemu vojakov po 45.letu na vseh predstavljenih problemih.