JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sobota, 07 11th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Nova pokojninska reforma in kaznovalna politika

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 1237

Ljubljana, 19.7.2010

Dne 16. 7. 2010 so se nadaljevala pogajanja med socialnimi partnerji in vlado glede nove pokojninske reforme, ki pa žal niso prinesla nikakršnega premika. Minister Svetlik namreč še naprej trmasto vztraja pri izhodišču, da je dejansko upokojitveno starost moč doseči primarno s kaznovalno politiko (malusi in nižjo odmerno stopnjo), ne pa s politiko stimuliranja, t.j. z bonusi. Tako je zadnji predlog, da bi delavka oz. delavec dosegel pogoje za polno pokojnino (pokojnino brez malusov) pri 41 letih (ženske) oz. 43 letih (moški) pokojninske dobe. Pri tem g. minister očitno pozablja na dejstvo, da velika večina zaposlenih, zlasti delavke, niti danes realno ne morejo doseči  pogojev za pokojnino brez malusov oziroma brez znižane odmerne stopnje. Vzroke za upokojevanje na prvi možen datum gre tako iskati predvsem v pogojih dela, pritiskih na delovnem mestu, šikaniranju starejših delavcev, vedno večjem obremenjevanju, mobingu, … Zgolj zakonsko podaljševanje pokojninske dobe tovrstnih vzrokov ne bo odpravilo. Ravno nasprotno, še bolj jih bo povečalo, kar bo pripeljalo do tega, da bodo delavke in delavci »izgoreli« na delovnem mestu, povečevala se bo bolniška odsotnost, brezposelnost (ob predlogu znižanja odpravnin in krajšanja odpovednih rokov zlasti starejših), povečevali se bodo izdatki zdravstvene blagajne, … Pravilnejša pot bi bila pot investicij, odpiranja novih delovnih mest, vzpodbud za zaposlovanje mladih, ustvarjanje pogojev, ki bodo starejšim delavkam in delavcem olajšali opravljanje dela (npr. delitev delovnega mesta, zaposlovanje s krajšim delovnim časom, prilagoditev delovnih mest) in podobno.

Vzdržnost pokojninske blagajne in zaustavitev padanja pokojnin vsekakor ne bo povzročilo zaostrovanje upokojitvenih pogojev, temveč predvsem zagotovitev drugih virov financiranja pokojninske blagajne. Tako bi lahko dodatna finančna sredstva poiskali predvsem v dvigu prispevne stopnje za delodajalce (Slovenija je edina država, kjer so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delodajalce nižji od prispevkov, ki jih plačujejo delavci), od uvedbe davka na luksuz, obdavčitve finančnih transakcij med pravnimi osebami (tim. Robin Hood davek), od obdavčitve prihodkov od dividend, od dosledne izterjave neplačanih prispevkov, zmanjševanju »sive ekonomije«, dela na črno ipd. Skratka, ob predpostavki, da bo v Sloveniji vedno manj delovno aktivnega prebivalstva (tudi zaradi razvoja tehnologije) je iluzorno pričakovati, da bo zgolj podaljševanje delovne aktivnosti prispevalo k vzdržnosti pokojninske blagajne. Že zaradi tega je nujno potrebno pristopiti k iskanju drugih virov financiranja pokojninske blagajne. Tovrstnega napora in  iznajdljivosti pa ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve žal ne premore. Ali pa nima volje in raje obremenjuje delavce, ne pa kapital!

Iz ekonomskih izračunov je razvidno, da podaljševanje obdobja za izračun pokojninske osnove s sedanjih 18 najugodnejših zaporednih let na 34 najugodnejših let, kot predlaga vlada, pomeni padec pokojnin za približno 15 %. Če k temu dodamo še predlagano formulo za usklajevanje pokojnin, lahko kar hitro ugotovimo, da bi predlagana reforma prinesla realen padec pokojnin ter da bi se povečalo število prejemnikov varstvenega dodatka. Povedano z drugimi besedami, povečalo bi se število »revnih upokojencev«, ki bi bili primorani za ohranitev minimalnega življenjskega standarda zastaviti tudi svoje premoženje v korist države (po predlogu Zakona o socialno varstvenih prejemkih), ali pa po predlogu Zakona o malem delu opravljati malo delo.

V ZSSS se zavzemamo, da se cilji pokojninske reforme ( t.j. vzdržnost pokojninske blagajne in zaustavitev padanja pokojnin) morajo poskušati najprej doseči z drugimi ukrepi (drugi viri financiranja ter dosledno spoštovanje zakonskih določb in vzpodbudami za daljšo delovno aktivnost tistih, ki to zmorejo) ne pa, da se že takoj na začetku pristopi k ukrepom, ki dokazljivo poslabšujejo položaj delavk in delavcev. Popolnoma nelogično je, da bi se podaljševala pokojninska doba za pokojnino brez malusov ali znižane odmerne stopnje, če mladi že dandanes ne dobijo redne zaposlitve  in če velika večina že sedaj zaposlenih delavk in delavcev tudi do 65. leta starosti ne bo nikoli dosegla ali zmogla 41 oz. 43 let pokojninske dobe.

Pogajanja se nadaljujejo v sredo, 21. 7. 2010. V kolikor pa vlada ali za njo državni zbor ne bosta sprevidela nesprejemljivost Svetlikovih predlogov, nas v ZSSS čakajo priprave na referendum.

Andrej Zorko

izvršni sekretar ZSSS za pravno področje

Skupen dogovor Posedijevih sindikatov med katerimi je SMO

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 900

Posedi bo bojkotiral današnja pogajanja z vlado
Sindikatov, ki so vključeni v pogajalsko skupino med kateri je tudi sindikat Ministrstva za obrambo "SMO"  pod vodstvom Janeza Posedija, danes za pogajalsko mizo ne bo. Usklajevalni sestanek, ki ga je za danes predlagala vlada, želi imeti v torek.
Ti. K., STA | čet, 15.07.2010 14:38 | |
Ljubljana - Na vladni predlog, da bi danes najprej opravili usklajevalni sestanek o dilemah zaradi različnega razlaganja kolektivne pogodbe glede načina pogajanj, odgovarjajo s protipredlogom: takšen usklajevalni sestanek predlagajo za torek.
Kot je dejal Posedi, predlagajo usklajevalni sestanek pred oziroma po sestanku pogajalske komisije, ki jo na vladni strani vodi Lidija Apohal Vučkovič, na sindikalni strani pa Posedi in predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
V torek bo namreč sestanek omenjene pogajalske komisije, kjer se vzporedno z ukrepi za varčevanje, ki jih zaradi krize predlaga vlada, dogovarjajo o spremembah v plačnem sistemu. Del že dogovorjenih sprememb je vključen v zadnjo novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, za nekatera zahtevnejša vprašanja, kot so napredovanje in delovna uspešnost, pa so si vzeli več časa. Komisija ob tem usklajuje tudi uredbe, ki so posledica sprememb zakona, je pojasnil Posedi.
Poudaril je, da se želijo o predlogih, ki jih ima na mizi ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs, pogovarjati na nek urejen način. Z vladno stranjo se namreč razhajajo pri razumevanju obligacijskega dela kolektivne pogodbe za javni sektor. Po mnenju ministrice kršijo kolektivno pogodbo s tem, ko se ne odzovejo na njeno vabilo na pogajanja, sami menijo drugače.
To želijo razčistiti, "a ne na sestanku, ki se mu reče pogajanja in je to le točka dnevnega reda", pravi Posedi. "Če se danes ne bi uspeli dogovoriti in bi mi odšli, bi rekli, da smo zapustili pogajanja," dodaja.
"To je tako, kot če bi vas povabil na kosilo. Ko me vprašate, kaj bo postreženo, ker ne jeste mesa, vam odvrnem: kar pridite, se bova že potem dogovorila. Potem pa vam postrežem z mesom in ker ga ne jeste, se razburjam, da niste želeli imeti z mano kosila," pravi Posedi.
Premier Borut Pahor pa je po današnji seji vlade napovedal, da sta z ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs "trmasto odločena", da nadaljujeta pogajanja. Kot pravi, ima sicer pogajalska skupina javnega sektorja pravico iz kolektivne pogodbe, da na vladni predlog odgovori v 60-dnevnem roku.
A ob tem morajo sindikati razumeti tudi interes vlade, ki bi se rada čim prej izpogajala o nekaterih ukrepih pri omejevanju izdatkov v javnem sektorju, in to, če je le mogoče, sporazumno s sindikati. Vlada namreč brez vedenja, kakšna bo politika plač, ne more pripraviti proračuna, razen če bi predlagala zakon, s katerim bi enostransko zamrznila izdatke, je še pojasnil Pahor.

No pa si poglejmo kako so poslanci glasovali za zakon v JS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 714

 

DRŽAVNI ZBOR

Glasovanje dne, 09.07.2010 ob 17:43:31

Kvorum:

68

 

 

Za:

46

 

 

Proti:

18

 

 

 

 

 

 

ANDERLIČ ANTON

BAROVIČ BOGDAN

BATTELLI ROBERTO

BEVK SAMO

BEZJAK MARJAN

BIZJAK MLAKAR JULIJANA

BOGOVIČ FRANC

BRULC MIRKO

BRUNSKOLE RENATA

BUKOVNIK ALAN

COLARIČ ANTON

CUKJATI FRANCE

ČADEŽ MILAN

ČEPIČ BOGDAN

ČERNAČ ZVONKO

ČRNAK MEGLIČ ANDREJA

ČRNUGELJ SILVA

FRANGEŽ MATEVŽ

GANTAR PAVEL

GERMIČ LJUBO

GODEC JOŠKO

GÖNCZ LASZLO

GORENAK VINKO

GRILL IVAN

GRIMS BRANKO

GUMZAR MILAN

GYÖREK MIRAN

HAN MATJAŽ

HROVAT ROBERT

IRGL EVA

JANŠA JANEZ

JELINČIČ P. ZMAGO

JERAJ ALENKA

JERIČ MIRAN

JEROVŠEK JOŽEF

JURI FRANCO

JURI LUKA

JURŠA FRANC

KAMPUŠ ANTON

KEK FRANCI

KLASINC JANJA

KLAVORA VASJA

KLUN MIROSLAV

KONTIČ BOJAN

KRES GVIDO

-

K

-

K

-

K

K

K

K

K

K

-

-

K

K

-

K

K

K

K

K

K

K

K

K

-

K

K

K

K

-

-

K

K

K

-

-

K

K

K

-

K

-

K

K

-

-

-

Z

-

Z

Z

Z

Z

Z

Z

-

-

Z

P

-

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

P

P

-

-

Z

P

P

-

-

P

Z

-

-

-

Z

Z

Z

-

Z

-

Z

Z

 

KRIVEC DANIJEL

KRIŽMAN MARIJAN

KUMER DUŠAN

LAH ZVONKO

LAVTIŽAR BEBLER DARJA

LEVANIČ DEJAN

LIKAR RADO

MAGAJNA ANDREJ

MAJHENIČ SILVEN

MARINIČ BRANKO

MENCINGER TOMAŽ TOM

MENIH DARKO

PEČAN BREDA

PETAN RUDOLF

PETEK MIRO

PODKRIŽNIK IZTOK

POJBIČ MARIJAN

POSEDEL LOJZE

POTOČNIK ALOJZIJ

POTRATA MAJDA

POTRČ MIRAN

PRESEČNIK JAKOB

PRIJATELJ SREČKO

PUKŠIČ FRANC

REZMAN VILI

RIBIČ JANEZ

RIHTER ANDREJA

ROP ANTON

ROŽEJ VITO

SAJOVIC BORUT

SLAPNIK TADEJ

TANKO JOŽE

TISEL ŠTEFAN

TROFENIK VILI

URH ANTON

VEBER JANKO

VERLIČ PETER

VIZJAK ANDREJ

ZALOKAR ORAŽEM CVETKA

ZANOŠKAR MATJAŽ

ZIHERL MILENKO

ZORN ALEKSANDER

ŽERJAV RADOVAN

ŽNIDARŠIČ FRANC

ŽUPEVC MELITA

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

-

K

K

K

K

-

-

-

K

K

K

-

-

K

-

K

K

-

K

K

K

K

K

K

K

K

-

K

K

K

K

K

K

K

K

P

Z

Z

Z

Z

Z

P

Z

-

P

-

P

Z

P

P

-

-

-

Z

Z

Z

-

-

Z

-

Z

Z

-

Z

Z

Z

P

P

Z

Z

Z

-

P

Z

Z

P

P

Z

Z

Z

Novo!! Obvestilo članom SMO in zaposlenim v MORS glede ukrepov vlade v JS

Kategorija: Novosti
Zadetkov: 883

Obveščamo vse zainteresirane, da SMO kot reprezentativni sindikat do VRS in MO ne bo podpisal nobenega aneksa KPJS ali pa dogovora po vprašanju sprememb in dopolnitev ZSPJS kateri bi kakorkoli vplivali na gmotno stanje članov SMO v problematiki plač. Namreč, VRS je predlagala kar nekaj sprememb v:

 

 • KPJS:

 

 • dodatki po 39 členu (kje je upoštevala zgolj predloge zdravnikov, učiteljev in policistov) vse naše predloge (iz leta 2009) kakor tudi predloge PSSJS (dodatki za nezdružljivost) je gladko zavrnila;
 • zamrznitev odprave nesorazmerij še za dve leti;
 • neizplačan regres za leti 2011 in 2012;
 • ustavitev usklajevanja plač na letni ravni (6%) • ZSPJS:

 

 • ustavitev vseh oblik uspešnosti za delo (redne in povečan obseg dela)

 

 • premik napredovalnega obdobja za leto 2011 za eno leto (torej bi vsi napredovali za eno leto pozneje),

 

 • zaostritev pogojev za napredovanja,

 

 • ukinitev položajnega dodatka (za MO in SV bi to pomenilo ukinitev za cca 70% tistih kateri sedaj imajo dodatek in močno zmanjšanje za preostali del),

 

 • zmanjšanje osonovne plače  za 5%.

Poanta vsega skupaj je, da je na osnovi lanskega aneksa VRS morala privarčevati 360.000.000€ realnost pa je samo 100.000.000. Za leta 2011 in 2012 jim primanjkuje zraven 260.000.000 še dodatnih 900.000.000 katere si želijo obesiti na pleča JS.

Torej, to je stališče vseh sindikatov v JS (ne tudi učiteljev, zdravnikov, sodnikov, poslancev in funkcionarjev) saj nas je krepka večina (od 32 skupno nas je 22), da več ne podpišemo nobenega aneksa ali dogovora z VRS kajti do sedaj smo vedno ostali kratkih rokavov in za naše plače "dobro nategnjeni".

Hkrati je PSSJS že imenovala stavkovni odbor, kateri dela 1001% na stavki v drugi polovici septembra. Na žalost, mi kot pripadniki SV ne moremo aktivno sodelovati v vseh dogajanjih (omejitve po ZOBr), pa vendar dajemo popolno podporo in tudi logistično pomoč. Hkrati pa bomo pripravili tudi obliko našega delovanja (samo za člane SMO) kot tudi za zaposlene kateri bojo naši podporniki, v korist stavke.

V namen izboljšanja plačnega sistema za obrambni resor smo skupno s SVOZ, SPMO, SPGS ministrici posredovali poziv k sodelovanju za oblikovanje osnov za bolj pravičen (beri boljše plače) v obrambnem resorju. Torej za vse

strukture: vojaške osebe, vojaške uslužbence, civiliste in ne pozabimo profesionalne gasilce. Prve korake smo naredili že v letu 2009, sedaj smo ministrico javno povabili k sodelovanju, vse eno pa ne smemo pozabiti tudi prispevek SVS, pa čeprav še nimajo reprezentativnosti.