Novosti

Usposabljanje sindikalnih zaupnikov SMO

Za izvrševanje 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02, 103/07) je Vlada RS izdala Uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva v organih državne uprave. Uredba določa ukrepe, s pomočjo katerih se v organih državne uprave zagotavlja delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo zaposlenih. Delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh zaposlenih, je takšno delovno okolje, v katerem ni spolnega ali drugega nadlegovanja ali trpinčenja.

V ta namen je dne, 19.03.2010 v Ljubljani potekalo izobraževanje sindikalnih zaupnikov SMO.Usposablajnja, ki ga je s strani Urada za enake možnosti vodila mag.Sonja Robnik se je udeležilo 37 sindikalnih zaupnikov sindikata Ministrstva za obrambo.