Novosti

Izobraževanje SVETOVALK IN SVETOVALCEV ZA INFORMIRANJE IN POMOČ

Spoštovani sindikalni zaupnik(-ca)!

Vabimo Te, da se udeležiš strokovnega usposabljanja za

SVETOVALKE IN SVETOVALCE ZA INFORMIRANJE IN POMOČ

Velikokrat se zgodi, da zaradi nevednosti in strahu pred neznanim, ne prepoznamo ali ne želimo prepoznati znake SPOLNEGA NADELOGOVANJA, NADLEGOVANJA in TRPINČENJA na delovnih mestih ali tudi sicer v naši bivalni okolici. Tokrat se nam ponuja edinstvena priložnost, da nas strokovno kompetentna oseba seznani z znaki, posledicami za medsebojne odnose in za delovni proces ter možnimi ukrepi za nudenje pomoči in informiranje žrtev teh dejanj.

Spolno nadlegovanje, nadlegovanje in trpinčenje (SN/N/T) niso prazna poimenovanja za ravnanja in dejanja, ki se dogajajo tam daleč nekje »na jugu«. Dogaja se tudi nam, našim bližnjim in tudi sodelavkam in sodelavcem, le njihove znake ne prepoznamo, dokler pri posamezniku ne nastopijo drastične spremembe, ki lahko pripeljejo tudi do odločitev naših kolegov in sodelavcev, ki lahko imajo tudi tragične posledice.

Naša pomoč ne bo strokovna, bo pa lahko pravočasna in morda edina, ker boš Ti tisti, ki se ti bo žrtev SN/N/T zaupala ali boš prepoznal znake, ki bi lahko pomenili eno od naštetih dejanj. Posledice slednjih lahko vodijo v drastično poslabšanje odnosov v delovni sredini in krhanje medsebojnega spoštovanja. Ohranjanje dobrih odnosov med sodelavci pa je, poleg vzajemne pomoči in izgradnje zaupanja, ena od interesov našega sindikalnega delovanja. Zato Te vabimo, da se nam pridružiš.

Predavanje bomo organizirali glede ne število prijavljenih oseb. Na ministrico za obrambo in načelnika GŠ SV bomo naslovili zaprosilo, da na dan usposabljanja v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, omogočijo službeno odsotnost z dela.

Tvoja naloga je, da se odločiš, obkrožiš enega od spodnjih dveh datumov in prijavnico posreduješ svojemu predsedniku OO najkasneje do 2. februarja 2010.

icon Izobraževanje SVETOVALK IN SVETOVALCEV ZA INFORMIRANJE IN POMOČ