Novosti

POGAJANJA O PREDLOGU ZAKONA O MINIMALNI PLAČI

POGAJANJA O PREDLOGU ZAKONA O MINIMALNI PLAČI

Danes smo se ponovno sestali predstavniki sindikalnih in delodajalskih organizacij ter Vlade RS s ciljem usklajevanja o delovnem predlogu Zakona o minimalni plači, ki ga je pripravila vlada. Vlada je za današnji sestanek pripravila delovni predlog Zakona o minimalni plači, ki v predvideva s 1. 1. 2010 dvig minimalne plače za 103 EUR neto, s sedanjih 459 na 562 EUR neto, kar pomeni uskladitev njene višine z ugotovljeno višino minimalnih življenjskih stroškov. Za podjetja, kjer bi ta dvig lahko pomenil ogrozitev njihovega obstoja oz. zmanjšanja večjega števila zaposlenih, je predviden postopni prehod, vendar le pod pogojem soglasja sindikata. Predlogi vlade tokrat sledijo sindikalnim zahtevam po zvišanju minimalne plače, vendar so ta predlog delodajalci danes zavrnili z obrazložitvijo, da morajo dobiti celoten paket sprememb zakonodaje, ki bo vsebovala tudi spremembe predpisov na področju trga dela.

Sindikati smo načelno podprli predlog vlade za povišanje zneska minimalne plače z nekaterimi dodatnimi predlogi k predlaganemu zakonu, zavrnili pa smo pogojevanje delodajalcev s paketno obravnavo celotne tematike nove ureditve trga dela in zahtevali, da Vlada ob upoštevanju naših predlogov sprejme predlog Zakona o minimalni plači in ga pošlje v sprejem Državnemu zboru RS. Predstavnike vlade smo opozorili, da  se naj vlada najkasneje na svoji naslednji seji opredeli do naših predlogov in predlaganega zakona, sicer bomo sindikati zaostrili naše akcije s ciljem takojšnjega dosega dviga minimalne plače. Delodajalci so nato zapustili sestanek.

V nadaljevanju smo sindikati seznanili predstavnike Vlade RS z našimi dodatnimi predlogi k predlaganemu besedilu Zakona o minimalni plači.