Novosti

Izkoriščanje činov in poveljniških položajev za pridobivanje novih članov

Spoštovana ga. ministrica,

že dalj časa ugotavljamo, da se nekateri naši kolegi iz drugih sindikatov poslužujejo t. i. nelojalne konkurence s tem, ko izkoriščajo svoje čine in poveljniške položaje v Vipavi in drugih centrih za pridobivanje članov za njihove sindikate med novimi vojaki.Razpolagamo z zaskrbljujočimi izjavami posameznikov, novih vojakov, da so jim posamezni poveljujoči med drugimi uradnimi obrazci v podpise dali tudi pristopne izjave za sindikat, katerega člani so tudi poveljujoči sami.

Člani KSMO smo enotnega mnenja, da so s takšnim načinom dela »kolegi sindikalisti« zlorabili svoje formalne avtoritete in novim pripadnikom SV dali izkrivljeno sliko o sindikalnem delovanju v MORS in SV. Poleg tega so na nizkoten način pridobili soglasja od »novih« članov, da v svojo škodo plačujejo sindikalno članarino organizacijam, o delovanju katerih so vedeli zelo malo ali nič.

Naše pismo naj bo razumljeno kot pobuda in poziv o razmisleku, da se dopolni učni program temeljnega vojaškega usposabljanja z eno- ali dvourno predstavitvijo oblik sindikalnega organiziranja in delovanja v SV in MORS. Na ta način bi vsem novim pripadnikom SV in drugim, ki se še bodo vključevali v temeljno vojaško usposabljanje, lahko posredovali korektne informacije o našem delu in vsakemu posamezniku omogočili uresničitev pravice do izbire.

 

S spoštovanjem,

 

 

 

 

Predsednik KSMO

 

Darko Milenkovič

 

Poslano:

-          dr. Ljubica JELUŠIČ, ministrica MORS

-          generalmajor mag. Alojz ŠTEINER, načelnik GŠ SV

-          arhiv SMO