Novosti

Varovanje dostojanstva v organih državne uprave

Za izvrševanje 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02, 103/07) je Vlada RS izdala Uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva v organih državne uprave. Uredba določa ukrepe, s pomočjo katerih se v organih državne uprave zagotavlja delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo zaposlenih. Delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh zaposlenih, je takšno delovno okolje, v katerem ni spolnega ali drugega nadlegovanja ali trpinčenja.

 

Uredba je za organe državne uprave zavezujoča, nikakor pa ne pomeni, da posamezni državni organi ne smejo sprejeti tudi drugih ukrepov za zaščito delavk in delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem, kar vsem delodajalcem nalaga 45. člen Zakona o delovnih razmerjih.

S strani Sindikata Ministrstva za obrambo SMO so svetovalke oziroma svetovalca za pomoč in informiranje:

V primeru Spolno nadlegovanje,Nadlegovanje,Trpinčenje,Enakega obravnavanja,Neposredna diskriminacija,Posredna diskriminacija in Spolno in nadlegovanje zaradi spola se lahko člani obrnete na zgoraj navedene svetovalce, kateri vam bodo pomagali in svetovali.{module Neželjeno ravnanje}