JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 07 12th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Varovanje dostojanstva v organih državne uprave

Za izvrševanje 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02, 103/07) je Vlada RS izdala Uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva v organih državne uprave. Uredba določa ukrepe, s pomočjo katerih se v organih državne uprave zagotavlja delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo zaposlenih. Delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh zaposlenih, je takšno delovno okolje, v katerem ni spolnega ali drugega nadlegovanja ali trpinčenja.

 

Uredba je za organe državne uprave zavezujoča, nikakor pa ne pomeni, da posamezni državni organi ne smejo sprejeti tudi drugih ukrepov za zaščito delavk in delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem, kar vsem delodajalcem nalaga 45. člen Zakona o delovnih razmerjih.

S strani Sindikata Ministrstva za obrambo SMO so svetovalke oziroma svetovalca za pomoč in informiranje:

  • Darko Milenkovič GSM: 041 698 917
  • Matjaž GÖTZ  GSM: 041 453 020

  • Marjan Lah GSM:040 792 528

  • Jožef Tišlarič GSM:040 792 547

V primeru Spolno nadlegovanje,Nadlegovanje,Trpinčenje,Enakega obravnavanja,Neposredna diskriminacija,Posredna diskriminacija in Spolno in nadlegovanje zaradi spola se lahko člani obrnete na zgoraj navedene svetovalce, kateri vam bodo pomagali in svetovali.{module Neželjeno ravnanje}

Home Novosti Varovanje dostojanstva v organih državne uprave