Novosti

Pretiravanje samosklicanih sindikalistov

Spoštovana Ministrica!

Dovolite nam, da Vas v začetku tega pisma seznanimo z enotnim stališčem Predsedstva SMO, da ravnanje nekaterih naših kolegov iz drugih sindikatov, ki delujejo v MORS in SV, za nas ni  sprejemljivo, lahko bi celo rekli da je v nasprotju z dialogom za katerega se vse skozi zavzemamo in si prizadevamo, da ga s svojimi dejanji in ravnanji tudi izvajamo.

Posamezni samooklicani sindikalisti v zadnjem času delujejo kot agitatorji, ki v interesu samopromocije gredo preko meja dobrega okusa. S svojimi izjavami za medije, nedostojnim in žaljivim odnosom do nekaterih naših kolegov in kolegic iz sindikata SMO, v vrste pripadnikov in pripadnic vnašajo nemir in povzročajo razdore v kolektivih.

Da ne bo nesporazuma – podpiramo njihova prizadevanja v aktivnostih, s katerimi se, citiramo: »uveljavljajo in varujejo svoje pravice glede statusa, ekonomskih in socialnih interesov, ki izhajajo iz dela in so povezani z njim.« Nikakor pa ne podpiramo nadaljevanja, ki postavlja temelje za razslojevanje in diskriminacijo med zaposlenimi v obrambnem sistemu, citiram: »…je organizacija vojakov, zaposlenih v Slovenski vojski in vojaških oseb, zaposlenih na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, ki se v sindikat svobodno vključujejo, deluje pa skladno z ustavo in s predpisi Republike Slovenije ter svojim statutom.« Toda ali se kolegi zavedajo, da s takšnim načinom diskriminirajo vse druge, ki smo (so) v obrambnem sistemu in niso pripadniki SV ali na vojaških dolžnostih. Ali jim je mogoče vseeno za to?! In vse to naj bi počeli v skladu z Ustavo RS… Ja, seveda.

Menimo, da je to daleč stran od tistega kar se v naši domovini smatra za pozitivno sindikalno delo in v kar nas večina sindikalnih zaupnikov iskreno verjame. Naše delo je bilo in bo še naprej korektno in v duhu iskanja kompromisov, ne pa netenja nezadovoljstva in spodbujanja nestrpnosti do drugače mislečih.

Apeliramo na Vas, da zavzamete jasno stališče do dela SVS in sprejmete odločitev o reprezentativnosti ali ne reprezentativnosti. Radi bi vas spomnili, da je v ZRSin (Ur. list št. 13/1993) določilo, da se na podlagi dokazil o izpolnjevanju zakonskih pogojev,  reprezentativnost sindikata prizna z odločbo, ki jo izda minister ko le-ta doseže določeno število članov (10% od polno zaposlenih na dan 01.01. tekočega leta).

 

Kar se članov Predsedstva SMO tiče Vam lahko v imenu svojih kolegov zagotovim, da si bomo še naprej prizadevali za nadaljevanje socialnega dialoga. Mogoče bomo v pogajanjih in naših izjavah za medije kdaj pa kdaj ostri in nadležni, toda prizadevali si bomo za korektnost in se izogibali ravnanjem in dejanjem, ki bi lahko spodkopavali splošno zadovoljstvo v SV in MORS, negativno vplivali na moralo in pripravljenost naših kolegov, da opravijo svojo dolžnost do domovine.

 

Mi SMO tudi ponosni nase in želimo, da tako tudi ostane.

 

V imenu članov predsedstva SMO (Jožef Tišlarič, Vojko Svetičič, Marjan Lah, Matjaž Götz),

 

 

 

 

 

Darko Milenkovič

namestnik predsednika

KSMO