Novosti

Razpis za dodelitev ali zamenjavo službenih stanovanj in garaž v najem – marec 2013

Razpis zadodelitev ali zamenjavo službenih stanovanj in garaž v najem – marec 2013

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, na podlagi 4. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (številka 0070- 47/2012-11 z dne 28. 1. 2013), objavlja Razpis za dodelitev oziroma zamenjavo službenih stanovanj ali garaž v najem. Upravičenci do prijave na razpis so, na podlagi 2. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske oziroma javni uslužbenci Ministrstva za obrambo, ki delajo na delovnih mestih, na katerih se opravlja vojaška služba.


Prosilci obrazec »Prijava na razpis za službeno stanovanje ali garažo, št. 352-68/2013-1, z dne 19. 3. 2012«, izpolnjenega skupaj z zahtevanimi listinami, posredujejo Službi za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno ponedeljka, 8. 4. 2013.


Tabela prostih stanovanj in garaž skupaj z obrazcom za prijavo na razpis se nahaja na intranetni speltni strani.

POMEMBNO V RAZMISLEK :

Iz prakse odločitve prejšnjih stanovanjskih komisij vas opozarjamo na določila PRAVILNIKA O SLUŽBENIH STANOVANJIH MINISTRSTVA ZA OBRAMBO, ki v 18. členu, 1 odstavek opredeljuje, da  "Stanovanja se praviloma dodeljujejo v kraju zaposlitve pripadnika."

Ker so prosilci zaprošali za stanovanja, ki so bila zunaj kraja zaposlitve in jim je komisija dodelila stanovanje kot je navedeno v 18. členu, so le ta stanovanja zavrnili pri tem pa ostali brez potnih stroškov.

Iz 169. člena 2. odstavka ZUJF je razvidno, da v kolikor zaposleni zavrne dodelitev službenega stanovanja, se mu ne glede na način obračuna stroškov prevoza iz tega člena obračunajo in povrnejo stroški prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja oziroma kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji kraju opravljanja dela.