JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Ponedeljek, 10 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

POJASNILO

ZAHTEVA za izplačilo odškodnine zaradi neizkoriščenih prostih dni na MOM

Dne 24.01.2013  smo na internetni spletni strani MORS zasledili pojasnilo z naslovom "Pojasnilo pravne službe v zvezi s pravico do počitka na MOM".

Pojasnjujemo :

MORS je z navedeno objavo in podanim odgovorom predstavnikov GŠSV na seji KSMO dne, 25.01.2013 zavzeli stališče, da zaposleni, ki so bili na  MOM od avgusta 2007 dalje, niso opravičeni do odškodnine zaradi neizkoriščenih dni tedenskega počitka na MOM.

Nadalje pojasnjujejo, da se je v vmesnem obdobju pravna podlaga spremenila in menijo, da pripadniki do odškodnine zaradi neizkoriščenih dni tedenskega počitka na MOM, na način, kot je bilo določeno v predhodno rešenih sodnih sporih, niso upravičeni.

 

Sindikat SMO, je po posvetu s svojimi pravnimi službami zavzel stališče, da bomo pridobili sodno prakso glede navedenem določilu iz 53. Člena, Zakona o službi v Slovenski vojski tako, da bomo pri pristojnih delovno socialnih sodiščih podali tožbe.