Novosti

Če vojaška služba negativno vpliva na njihovo zdravje ?

ZAHTEVA ZA SEZNAM POKLICNIH BOLEZNI

 

Na seji KSMO dne 25.01.2013 smo še enkrat vodili debato okoli kriterijev za podaljševanje pogodb o zaposlitvi. Zavedajoč se resnosti tematike in v prid lažji razjasnitvi škodljivega delovanja poklica na zdravstveno stanje pripadnika smo ugotovili, da nam manjka seznam poklicnih bolezni. Seznam smo iskali tudi v pristojni službi MDDSZ vendar ga nismo uspeli dobiti.

Seznam poklicnih bolezni bi lahko bil pokazatelj zdravstveni komisiji, ki bo ugotavljala oceno dela zmožnosti. Hkrati naprošamo, da nam seznam poklicnih bolezni dostavite, saj tak dokument ne more soditi v kontekst dokumentov z oznako tajnosti.  Pričela se bodo tudi pogajanja za nov pokojninski načrt, kakor tudi pregled poklicev in delovnih mest ki sodijo v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ker imamo člana v omenjenih komisijah, bi nam bil seznam v veliko pomoč.

 

Lep pozdrav.

 

Darko Milenkovič

Predsednik

Članek :http://www.zurnal24.si/minister-ne-unicuje-vojske-clanek-177747

"V Slovenski vojski bomo v prihodnje namenili še več pozornosti varovanju zdravja zaposlenih in v zvezi s tem preventivnim zdravstvenim pregledom, s katerimi želimo pravočasno izključiti dejavnike tveganj za zdravje zaposlenih. Dolgotrajno opravljanje vojaške službe lahko zlasti pri vojakih pusti marsikatero negativno posledico, ki se lahko pokaže na zdravju šele pozneje, ko oseba ne opravlja več vojaške službe. Po našem mnenju je za pripadnike bolje, da se jim pogodba o zaposlitvi ne podaljša, če vojaška služba negativno vpliva na njihovo zdravje," pravijo na ministrstvu, kjer so prepričani, da bo omenjeni kriterij prispeval k dvigu profesionalne kakovosti in skrbi posameznika za osebno pripravljenost za nadaljevanje pogodbe za delo v Slovenski vojski.


Posredovano:

g. ALEŠ HOJS, minister za obrambo

brig. DOBRAN BOŽIČ, načelnik GŠSV