Novosti

Dopolnitev vprašanja za skupni sestanek "Pogoji za izplačilo odškodnine za neizkoriščene proste dni na MOM in predvideni odzivni rok iz strani pravne službe GŠ"

21.01.2013 je bilo s strani SMO posredovano dodatno vprašaje za obravnavo na petkovi seji s predstavniki MORS -SV in sicer: