Novosti

SPOROČILO ZA JAVNOST razlog za umik pobude za razpis referenduma o Zakonu o izvrševanju proračuna

KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

21.12.2012

SPOROČILO ZA JAVNOST

Sindikati javnega sektorja ugotavljamo, da je Ustavno sodišče s svojo odločitvijo o prepovedi referendumov o Zakonu o slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank prvič v 20 letih razsodilo na politično ekonomskih interesih, se podredilo aroganci Vlade Republike Slovenije in njeno prepričanost v svojo vsemogočnost dvignilo nad pravico ljudstva, da neposredno odloča o teh ukrepih.

Ne glede na to, da se s takšno odločitvijo Ustavnega sodišča nikakor ne strinjamo, bomo odločitev spoštovali in bomo glede na očitno izkazano smer nadaljnjih odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z vloženimi pobudami za razpis referendumov umaknili pobudo za razpis referenduma o Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014. S tem izkazujemo naše spoštovanje do pravne države in upravičeno pričakujemo tudi od vladne strani, da bo spoštovala pravno in socialno državo. Slednje pomeni tudi to, da v skladu s standardi, predpisanimi z mednarodnimi akti in doseženimi v Sloveniji, vodi socialni dialog s sindikati kot enakopravnimi partnerji o vprašanjih, ki v temelju posegajo v socialno ekonomski položaj delavcev v javnem sektorju in gospodarstvu.

Hkrati posebej poudarjamo, da bosta Vlada in Državni zbor nosila vso odgovornost za posledice ukrepov, vsebovanih v Proračunu za leti 2013 in 2014 ter Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014. Prepričani smo, da bodo ti ukrepi močno prizadeli obseg in kakovost javnih storitev, ki se dnevno prepletajo z življenjem vseh državljanov in gospodarstva ter s tem dolgoročno škodovali razvoju Slovenije.

Vlada, ki zavrača pogajanja, je s tem sama pokazala nesposobnost za socialni dialog in s tem izgubila legitimnost. Sindikati bomo pravico do socialnega dialoga, ohranitev javnih storitev ter zlasti socialno ekonomski položaj državljanov branili s klasičnimi oblikami sindikalnega boja, vključno s splošno stavko, neustavne določbe Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014 pa izpodbijali pred Ustavnim sodiščem.

 

 

dr. Janez Posedi

Vodja Koordinacije stavkovnih odborov javnega sektorja