Novosti

Zahteva posredovana na MORS glede izplačila nadomestila pripadnikom Slovenske vojske, ker jim tedensko na MOM ni bil zagotovljen prost dan

Zahteva za izplačilo nadomestila pripadnikom Slovenske vojske, ker jim tedensko na MOM ni bil zagotovljen prost dan

 

V  SMO vas pozivamo in  zahtevamo izplačilo nadomestila v obliki odškodnine vsem, pripadnikom  SV, ki so bili v zadnjih petih letih na mednarodnih operacijah in misijah MOM in v času misije niso imeli zagotovljenega prostega dne v tednu.

Veljavni predpisi, ki veljajo za pripadnike Slovenke vojske, določajo tedenski počitek po naslednjem:

 

Praksa delovanja Slovenke vojske na MOM je, da se s predpisi določena pravica do dneva (neprekinjenih 24 ur) tedenskega počitka pripadnikom Slovenske vojske ne zagotavlja (bivanje v vojaški bazi ob upoštevanju SOP-jev brez možnosti prostega gibanja v civilnih oblačilih izven baze po našem mnenju ni počitek).

V izogib obrestim in dodatnim sodnim stroškom za državo menimo, da je ugodneje skleniti s pripadniki poravnalne dogovore.

 

V nadaljevanju vam navajamo odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča , ki je v sodbah razsodilo v prid pripadnikom  SV na MOM:

-    Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča RS: VDS Sodba Pdp 912/2011, z dne 21. 10. 2011;

-    Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča RS: VDS Sodba Pdp 259/2012, z dne 3. 4. 2012;

-    Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča RS: VDS Sodba Pdp 133/2012, z dne 11. 4. 2012.

Navedene sodbe so primeri pravnomočnih sodb, ki jih prilagamo zahtevi.

Po nam znanih informacijah je Ministrstvo za obrambo z pripadniki Slovenke vojske, ki so sprožili pravdne postopke, sklenilo poravnavo in jim zgoraj omenjeno nadomestilo izplačalo na podlagi izvensodne poravnave in na osnovi sklepa  Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta sprejela na svoji 145. redni seji 20. julija 2011.

V sindikatu Ministrstva za obrambo menimo, da je pripadnikom na MOM-u bila kršena zakonsko varovane pravice do tedenskega počitka, višina pa je  odvisna od trajanja MOM in višine plače pripadnika Slovenske vojske.

Prav tako vas pozivamo , da v kolikor dogovor ne bo sklenjen bo sindikat Ministrstva za obrambo  sprožil vse potrebne postopke za sodno zaščito kršene pravice do tedensko prostega dne pripadnikom na MOM.

predsednik

Darko Milenkovič