JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sobota, 05 30th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Spoštovani članice in člani SMO !

Dne 4.12.2012 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2). Pomembna pridobitev  sprejetega zakona za zaposlene je dokončna ureditev poklicnega upokojevanja.

V okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) smo skupaj z ZSSS uspeli izboljšati obstoječo pokojninsko zakonodajo, iz leta 2001. ZPIZ-1 je zelo slabo urejeval poklicno upokojevanje. Zato smo skupaj s policijskima sindikatoma in sindikatom Alternative (strojevodje), takoj pričeli s pritiski na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ), da se poklicne upokojitve uredijo dostojno.

Kot člani ZSSS in kot delovno strokovna skupina iz poklicnega upokojevanja smo skupaj z PSS, SPS in sindikatom Alternative, nenehno usklajevali stališča in poglede glede poklicnega upokojevanja na MDDSZ, kar je  rezultiralo danim ureditvam v sprejetem  ZPIZ-2.

Povzetek splošnega in poklicnega upokojevanja:

 

SPLOŠNO UPOKOJEVANJE

 

  • Osnova je 40 let pokojninske dobe (vplačani prispevki) in 60 let starosti;
  • Starost se poveča zaradi premalo pokojninske dobe do 65 let;

Starostni pogoj je mogoče spustiti za:

  • Vojaški rok v višini 2/3 oz
  • Otroke (1=6 m; 2=16; 3=26; 4=36; 5=48) v prehodnem obdobju največ do 56/58

Višina je vezana na 18/24 letno povprečno neto plačo zmanjšano za odmerni odstotek in valorizacijski faktor (80%x0,732);

Za delo preko 40 let pokojninske dobe so bonusi in sicer za vsako leto dela (največ do treh let) 20% pokojnine, redna plača, plačani prispevki in za vsako leto dela višja odmerna stopnja za 4% (vsaka tri mesece 1%)

 

POKLICNO UPOKOJEVANJE

  • Vsa zavarovalna doba s povečanje (benificirana) je priznana v celoti in se pri starostnem pogoju odšteva od 60 leta starosti;
  • Poklicno upokojevanje je možno že pri 40 let pokojninske dobe, vendar je vezana na starost (tabela):

 

12/14

56

12/15

55

12/16

54

12/17

53

12/18

52

 

 

 

 

  • V času prejemanja poklicne pokojnine možnost dokupa dodane dobe pri ZPIZ za trenutno 73 € mesečno, možnost dogovora s delodajalcem za dokup;
  • Možnost ugodnejšega dokupa pokojninske dobe;

Država jamči za kritje manjkajočih sredstev pri poklicni pokojnini (pripadniki SV praviloma ne bodo imeli manjkajočih sredstev.

 

 

 

SPECIFIKA ZA SV:

 

Možnost podaljšanja do polnih pogojev za upokojevanje bodisi zaradi prenizke starosti, nezadostnosti sredstev na osebnem računu (neveljavnost 11. ods ,92 čl ZOBr);

  • Možnost dviga prispevne stopnje za vojake do 45 leta zaradi višje rente (predlog SV in SMO);
  • Možnost dviga sredstev iz osebnega računa po 10 letih dela v SV;

Po 15/16 letih dela v ODPZ pri upokojevanju ni splošnih malusov;

 

VIŠINA POKOJNINE:

 

Zajamčena pokojnina v prvem letu 80% in potem 90% starostne pokojnine, oz. najmanj do 58,56% najnižje pokojninske osnove;

Plačilo zdravstvenega zavarovanja v poklicni pokojnini (zavarovanje izven dela za bolezni in poškodbe) prispevek je v višini 5,96% iz sklada.

Home Novosti Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju