JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sreda, 11 25th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

NEGATIVNO MNENJE NA Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj

Dne 28. 11. 2012 smo vam posredovali pripombe na omenjeni pravilnik, ki so bile obravnavane na usklajevalnem sestanku dne 30.11.2012. Ugotavljamo, da so bile naše pripombe le delno upoštevane in zaradi neusklajenosti v posameznih členih ne moremo dati pozitivnega mnenja. Menimo, da je zaradi navedenega, vaš predlog pravilnika diskriminatoren do pripadnikov SV in ne zagotavlja enakovredne obravnave.

OBRAZLOŽITEV:

  1. Določila četrtega in petega odstavka 2. člena pravilnika niso sprejemljiva, ker so na podlagi Uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami že določeni kriteriji za dodelitev. Zato menimo, da povzemanje po močnejšem predpisu ni sprejemljivo in je potrebo upoštevati pripombe SMO, kot je bilo zapisano v naših pripombah posredovanih dne 28. 11. 2012 in so priloga temu mnenju.
  2. V povezati z zapisanim  je 11. člen brezpredmeten.
  3. Čeprav je 14. člen nekoliko prilagojen, še vedno trdimo, da je potrebno drugi  in četrti odstavek izbrisati.
  4. V 16. členu je opredeljeno, da minister lahko odloči o podaljšanju najemnega razmerja za 3 leta tudi po prenehanju razloga »nujnih kadrovskih potreb«. Menimo, da bi moralo biti definirano največ za 3 leta, ker se najemno razmerje ne more podaljševati neomejeno.
  5. V 17. členu se SMO ne strinja s tem, da dodelitev stanovanja zaradi nastanka izjemnih okoliščin pripada samo vlagateljem iz prvega odstavka 2. člena pravilnika.  Menimo, da morajo  izjemne okoliščine veljati za vse zaposlene na MORS.
  6. Ker pripadniki nimajo istih možnosti za udeležbo na MOM, je tretji odstavek 21. člena diskriminatoren.
  7. Vztrajamo pri združitvi 22. in 23. člena, pri čemer bomo nevtralizirali moč čina ali postavitve v položaj - menimo, da je naš predlog potrebno dodelati in mogoče malo bolj natančno opredeliti.
  8. Pri  29. členu opozarjamo na naslednje: če pripadnik umre na dolžnosti, se z ožjim družinskim članom lahko sklene najemna pogodba za nedoločen čas za stanovanje, ki ga je pripadnik uporabljal. 32. člen pa pravi, da se  v primeru smrti pripadnika (ne smrt na delovni dolžnosti) lahko z ožjim družinskim članom sklene najemna pogodba največ za tri leta - te razlike je nedopustna in bi moralo biti v obeh primerih enako.
  9. Pri 37. členu  vztrajamo, da so predstavniki reprezentativnih sindikatov člani komisije in imajo možnost odločanja.

V prilogi posredujemo Pravilnik z pripombami SMO. Čeprav so nekatere upoštevane smo prepričani, da so pripombe v 2, 11, 14, 22, 23, 27 in 37 členu osnovnega značaja glede zagotavljanja enakosti pred zakonom in diskriminatornosti. Predlagamo, da se pripombe upoštevajo, kot smo jih predlagali.

Home Novosti NEGATIVNO MNENJE NA Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj