JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sobota, 05 30th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

SLOVENSKA VLADA KATEGORIČNO ZAVRNILA MOŽNOST POGAJANJ O MASI PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV ZA PRIHODNJI DVE LETI

Datum: 30. novembra 2012 SPOROČILO ZA JAVNOST SLOVENSKA VLADA KATEGORIČNO ZAVRNILA MOŽNOST POGAJANJ O MASI PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV ZA PRIHODNJI DVE LETI Slovenska vlada, ki so jo zastopali ministri Senko Pličanič, Žiga Turk in Janez Šuštaršič, je na sestanku z reprezentativnimi sindikati 29. novembra letos kategorično zavrnila kakršna koli pogajanja o višini mase plač za javne uslužbence v proračunu za prihodnji dve leti. Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je izpostavil, da bo vlada pri predlaganem znižanju v celoti vztrajala. Po tem, ko je vlada prvič v dvajsetih letih zaposlene v javnem sektorju glede znižanja plač postavila pred izvršeno dejstvo in arogantno zavrnila možnost dialoga o masi plač in predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, ki je v nekaterih členih po naši presoji nezakonit in popolnoma zapira možnost, da se prihranki iz gospodarjenja in racionalizacije prenesejo v maso za plače, sindikatom ni preostalo drugega kot ugotovitev, da se je vlada odrekla socialnemu dialogu, pogajanjem in iskanju kompromisov. Če ne dopušča nobene možnosti za pogajanja, je očitno, da se je odločila za konflikt s 161.000 javnimi uslužbenci in uslužbenkami. Po prekinitvi sestanka, ki ga je zahtevala sindikalna stran, smo vladi soglasno sporočili, da zavračamo vladno politiko izvršenih dejstev in da na znižano maso plač ter odpuščanje javnih uslužbencev ne pristajamo. Z zavrnitvijo možnosti pogajanj se je vlada odločila za konflikt, za katere bo nosila celotno odgovornost. Sindikati javnega sektorja smo napovedali pospešene priprave na splošno stavko in nato zapustili včerajšnji sestanek.
Home Novosti SLOVENSKA VLADA KATEGORIČNO ZAVRNILA MOŽNOST POGAJANJ O MASI PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV ZA PRIHODNJI DVE LETI