Novosti

DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Nova pogajalska izhodišča

Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo pripravila spremembe in dopolnitev ZSPJS in podzakonskih predpisov, s katerimi bodo odpravljene pomanjkljivosti v plačnem sistemu javnega sektorja

ANEKS št. 2h Kolektivni pogodbi za javni sektor

Podrobnosti preberite v prilogah!

icon ANEKS št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (159 kB)

icon DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (79 kB)