JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sreda, 07 15th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

NUJNO OBVESTILO ČLANOM SMO IN ZAPOSLENIM V SV IN MORS

vecer regresdr. Rajko Pirnat meni,

Zaradi nenehnih populističnih pozivov  in zavajajočih pojasnil Sindikata vojakov Slovenije (v nadaljevanju SVS), z namenom pridobivanja članstva in povzročanjem zmede, smo vam dolžni podati pojasnilo. Nekaj neodvisnih pravnih strokovnjakov, je izdelalo pravno mnenje o kršitvi obveznosti izplačila regresa za leto 2012, med njimi je tudi dr. Rajko Pirnat, ki meni, da je sodišče s svojo  razsodbo potrdilo, da so vsi javni uslužbenci upravičeni do regresa za leto 2012 (glej članek).Dr. Rajko Pirnat, je namreč  izdelal pravno mnenje o kršitvi obveznosti izplačila regresa za leto 2012, ravno Sindikatu SVS.

Navedbe sindikata SVS v Pozivu članom SVS in pojasnilo ostalim pripadnikom Slovenske vojske so torej točne samo v delu, da se sodba res glasi na člane SV. Vendar je potrebno pri tem poudariti, da sodba po temelju velja za vse javne uslužbence in so do razlike v regresu UPRAVIČENI VSI JAVNI USLUŽBENCI v našem primeru vsi zaposleni v MORS in SV.

V kolikor bo sodba prestala presojo višjega sodišča, bo sindikat SMO terjal razliko regresa za svoje člane in za zaposlene v MORS in SV, če bo to postopkovno  potrebno in je  tako zbiranje plačilnih list v tej fazi po mnenju stroke še preuranjeno.


Povzetek članka:

Večer, 11.10.2012   Javni uslužbenci dobivajo boj za polni regres

 

V Sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) se sicer sklicujejo na 53. Člen zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ki določa, da se lahko na sodbo v kolektivnem delovnem sporu sklicuje vsakdo, ki mu je bila s sodbo priznana krivica - v konkretnem primeru pravica do regresa. Po tej interpretaciji bi torej morala razsodba učinkovati za vse javne uslužbence, ne glede na to, da je sodišče v izreku sodbe zapisalo, da mora delodajalec obračunati in plačati razliko regresa  le članom predlagatelja.

Podobno je prepričan tudi dekan ljubljanske pravne fakultete dr. Rajko Pirnat, ki meni, da je sodišče z razsodbo sprejelo argumentacijo, da so javni uslužbenci upravičeni do regresa za leto 2012. Sodišče po njegovem mnenju ni upoštevalo ZUJF-a, ker se tožba nanaša na situacijo, ko je dolg do javnih uslužbencev glede regresa že nastal. 'V enakih tožbah drugih sindikatov in v individualnih tožbah bodo sodišča odločala podobno,' meni Pirnat.

Home Novosti NUJNO OBVESTILO ČLANOM SMO IN ZAPOSLENIM V SV IN MORS