JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sreda, 07 15th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

SKUPNI KADROVSKI NAČRT ORGANOV DRŽAVNE UPRAVE ZA LETI 2013 IN 2014

Organi državne uprave

Število zaposlenih po SKN na dan 1.8.2012

SKN za leto 2013

SKN za leto 2014

1

2

3

VLADNE SLUŽBE ODGOVORNE PREDSEDNIKU VLADE RS

727

691

691

VLADNE SLUŽBE ODGOVORNE GENERALNEMU SEKRETARJU VLADE RS

223

212

212

URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

19

18

18

Skupaj vladne službe

969

921

921

MINISTRSTVO ZA FINANCE

4.722

4.486

4.486

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

688

654

654

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO

433

411

408

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

578

530

530

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

1.595

1.515

1.516

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

1.145

1.076

1.074

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

326

310

310

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

282

268

268

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

567

539

539

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

343

326

326

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1.233

1.155

1.109

UPRAVNE ENOTE

2.526

2.400

2.400

SKUPAJ

15.407

14.591

14.541

Policija

8.572

8.143

8.143

Podporne naloge za Policijo

344

327

327

Slovenska vojska

7.485

7.109

7.109

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

884

840

840

SKUPAJ

32.692

31.010

30.960

Obrazložitev:

Skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2013 in 2014 temelji na obsegu mase sredstev za plače posameznih organov državne uprave v predlogu državnega proračuna za leti 2013 in 2014, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji seji dne 4. 10. 2012, pri čemer je glede na znižanje mase sredstev za plače minimalno znižanje števila zaposlenih za 5%.

Število dovoljenih zaposlitev pri posameznem ministrstvu v kadrovskem načrtu vključuje tudi dovoljeno število zaposlitev v organih v sestavi tega ministrstva.

V kadrovskem načrtu je posebej prikazano število zaposlenih za Policijo; za zaposlene, ki opravljajo podporne naloge za Policijo; za Slovensko vojsko ter za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

V skladu s 13. členom Zakona o javnih financah so kadrovski načrti oziroma načrti delovnih mest sestavni dela obrazložitve predloga proračuna; na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o javnih uslužbencih pa se nato kadrovski načrt, usklajen s proračunom, sprejme najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Home Novosti SKUPNI KADROVSKI NAČRT ORGANOV DRŽAVNE UPRAVE ZA LETI 2013 IN 2014