JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sobota, 05 30th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Zahteve SMO glede zmanjševanje mase za plače za 5%

ZADEVA: VARČEVALNI UKREPI

Spoštovani v letih 2013 in 2014 nas čakajo novi varčevalni ukrepi, ki bodo proračun obrambnega ministrstva zagotovo dodatno zmanjševali. Med varčevalnimi ukrepi je tudi zmanjševanje mase za plače za 5%. Prva dva ukrepa, ki se ponujata sta bodisi odpuščanje ali pa zmanjševanje osnovnih plač. Oba ukrepa sta za obrambni resor nedopustna in nesprejemljiva, saj ste v Koalicijski pogodbi za Slovenijo 2012-2015 ugotovili, da je število vojakov prenizko in dodatno zmanjševanje števila vojakov bi bilo škodljivo za delovanje obrambnega sistema enako kot zmanjševanje plač. Zato predlagamo nabor varčevalnih ukrepov z katerimi bomo lahko obdržali število zaposlenih, zagotovili nadaljnje podaljševanje pogodb o zaposlitvi (pod pogojem zadovoljitve z zakonom predpisanih pogojev) in ohranili sedanji nivo plač (ki so že prenizke):

  1. usposabljanja v ZRN-Hohenfels opraviti v Sloveniji na vadbiščih v lasti SV in podporo le-tega izvajati z lastnimi silami brez zunanjih izvajalcev;
  2. takoj prenehati izplačevati povečan obseg dela po 22. e. členu ZSPJS in 59. členu ZSSlov;
  3. opraviti racionalizacijo glede angažiranja zunanjih izvajalcev za dela, ki jih lahko opravimo z lastnimi silami;
  4. po potrebi zmanjšati število pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve;
  5. preklicati veljavnost Uredbe o nagradah ob zaposlitvi in podaljšanju pogodbe.

Ob uresničevanju predlaganih ukrepov, po vrstnem redu kot so zapisani, bomo zagotivili zmanjšanje mase plače za 5% in neracionalne stroške obrambnega resorja. Posledice uresničevanja predlaganih ukrepov bodo samo pozitivno delovale na počutje zaposlenih, zagotavljanje socialno ekonomskih pravic zaposlenih.

Lep pozdrav.

Poslano:

G.dr. DANILO TÜRK , predsednik Republike Slovenije

G. JANEZ JANŠA, Predsednik Vlade RS

G. ALEŠ HOJS, minister za obrambo

Brig. DOBRAN BOŽIČ, načelnik GŠSV

 

Darko Milenkovič

Predsednik

Home Novosti Zahteve SMO glede zmanjševanje mase za plače za 5%