Novosti

Sestanek s sindikatom SVS in SMO na željo SVS

sestanek83633694Danes je na sedežu sindikata SMO na ZSSS potekal sestanek med predsednikom SVS g.Gvidom Novakom in predstavniki SMO.Sestanek je bil sklican na željo predsednika SVS.

Namen sestanka je bila pobuda oz. želja g.Novaka, da se sindikat SVS priključi sindikatu SMO.  Predstavil je svoje poglede na združitev in vizijo, ki pa so zaradi Statuta SMO, ki  je vezan na Statut ZSSS zanj težje sprejemljive.

Pogovor je potekal tudi v smislu načina skupne organiziranosti. Predsedniku SVS je bila ponujena možnost, da se sindikat SVS priključi sindikatu SMO kot ena od enakopravnih osnovnih organizacij SMO.

Pri tem je povdaril, da so njegovi vidiki organiziranosti SMO, po njegovem povsem napačni ker pričakuje popolno avtonomijo znotraj SMO .