JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sobota, 03 06th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

»Sindikat v vojski nima kaj delati« ,se načelo ministra Hojsa glede sindikalnega dela v MORS uresničuje

Odprto pismo

g. ALEŠ HOJS, minister za obrambo

Spoštovani minister za obrambo!

Sindikat ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: SMO) vas je dolžan opozoriti na dejstvo, da je kakovost socialnega dialoga na Ministrstvu za obrambo na vse nižjem nivoju, za kar vam v SMO pripisujemo dobršen del krivde. Ob sprejemu mandata, ste podali načelno mnenje, da v vojski sindikati nimajo kaj delati, vendar ste kasneje zagotovili, da boste težili h konstruktivnem in partnerskem odnosu s sindikati.  Očitno se ne zavedate, da socialni dialog ne more temeljiti samo na vaših potrebah in pozivih na sestanke, temveč tudi na vašem odzivu na vabila s strani SMO. Od prevzema funkcije ministra, na tri vabila niste niti odgovorili, še manj pa skušali z dogovorom poiskati termin za skupni sestanek. Poleg tega vsa naša mnenja in pobude zavračate ter sprejemate rešitve in odločitve, ki gredo v škodo zaposlenih. Nujno potrebnih in ključnih posegov kot so menjava zakonodaje, spremljanje nove zakonodaje in spremembe le-te, ki bi jih bilo potrebno takoj realizirati ter jih vnesti v splošne in resorne pravne akte, pa ne izvajate. V odločitvah se sklicujete zgolj na resorne dokumente, čeprav je ustavno sodišče presodilo, da področni zakoni in predpisi ne smejo posegati v Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  v kolikor gre za plače, stroške iz dela in podobno. Tako pa sprejemate nove pravilnike, ki zaposlenim v obrambnem resorju delajo samo še večjo škodo.

Glede na zgoraj zapisano, vas pozivamo, da nemudoma pričnemo:

-          Usklajevanje za nov oz. prenovljen Zakon o obrambi, Zakon o službi v Slovenski vojski in Pravila službe v Slovenski vojski (vse hkrati);

-          Izdelavo enotne Uredbe za obrambni resor, ki bi temeljito urejevala vsa plačila, stroške iz dela, druge oblike dela z ustreznim plačilom, uveljavitev celostno skrb za pripadnike;

-          Takojšnje usklajevanje glede Pravilnika o službeni oceni;

-          Takojšen preklic združevanja regijskih centrov za obveščanje;

-          Takojšnje opremljanje civilnih oseb z ustrezno zaščitno opremo;

-          Sodelovanje SMO pri transformaciji v Slovenski vojski, zlasti v delu, ki se nanaša na plače (kot to opredeljuje 100. b člen Zakona o obrambi).

 

V pričakovanju vašega čim prejšnjega konstruktivnega odgovora ter učinkovitejšega socialnega dialoga,

 

Vodstvo SMO

Magnetogram g.Aleša Hojsa kandidata ministra za obrambo na odboru za obrambo 09.02.2012

Home Novosti »Sindikat v vojski nima kaj delati« ,se načelo ministra Hojsa glede sindikalnega dela v MORS uresničuje