JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 01 24th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

VROČA POLITIČNA JESEN ! JE POD VPRAŠANJEM VARNOST DOMAČIH OGNJIŠČ?

ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU REPUBLIKE, VLADE, MINISTRU ZA OBRAMBO, NAČELNIKU GŠSV, POSLANSKIM SKUPINAM IN MEDIJEM

 

Spoštovani.

Celotni obrambni resor z vsemi elementi civilne in vojaške obrambe, predstavlja steber obrambe države Republike Slovenije. Zato  se zaposleni v obrambnem resorju usposabljamo, urimo in pripravljamo, da smo v vsakem trenutku pripravljeni dati vse od sebe za uresničitev osnovnih nalog, ki smo jih prevzeli ob zaposlitvi  in so temelj našega dela. Pri delu, ki ga opravljamo si štejemo v čast, da z  uporabo pridobljenih znanj in veščin obranimo  državljanke in državljane naše prelepe dežele.

Pri tem je potrebno poudariti, da je domoljubje in vdanost zaposlenih v obrambnem resorju le del mozaika pri kvalitetni varnosti in obrambi države. Vendar pa pri tem nosi dobršen del odgovornosti tudi politika, ki nam vsakodnevno zmanjšuje proračunska sredstva za posodobitev opreme, boljšo izurjenost vseh elementov civilne in vojaške obrambe ter boljše delovanje naših obrambnih sil. Tako ne moremo mimo dejstva, da nam  nerazumne dolgoletne poteze politike ves čas odžirajo možnosti za posodabljanje in napredovanje obrambnih sil. S svojimi ravnanji nam  onemogočajo kvalitetne pogoje za uresničevanje nalog, ki jih imamo na podlagi predpisov in po naravi  službe.

 

Kot dodatek vsemu naštetemu, tudi varčevalni ukrepi pri politiki plač in povračila stroškov iz dela postavljajo pod vprašaj kvalitetno delovanje obrambnega sistema. Pravilo vseh držav je, da morajo biti represivni organi visoko motivirani za opravljanje svojih nalog. Vsekakor je en del motivacije, poleg že omenjene opremljenosti in možnosti za usposabljanje, tudi plačilo za opravljena dela. Za razliko od policistov, gasilcev, carinikov in pravosodnih policistov, ki so vsakodnevno vpreženi v aktivnosti za ohranjanje stanja in varnosti v državi, smo vojaki tisti, ki smo osebne interese podredili za pripravljenost bojevati se za našo prelepo deželo, pri tem pa nesebično pomagati ostalim  pri opravljanju njihovih nalog. To smo v preteklosti že počeli in bomo počeli tudi v prihodnosti.

Zato, si nikakor ne predstavljamo zaposlenega v obrambnem resorju (vojaka, civilista ali vojaškega uslužbenca), ki  je zaradi nerazumnnih varčevalnih ukrepov že sedaj na robu preživetja pri tem pa vdan svojemu poklicu. Skupaj s svojo družino  bo zaradi novih varčevalnih ukrepov ostal lačen, bos, nag in brez strehe nad glavo. Zraven tega, ga bomo  pustili tudi brez oborožitve in si potem lahko zamislimo pripadnika SV na bojišču, brez oborožitve, s praznim krožnikom v roki.

Z zatiskanjem oči in nerazumnimi potezami vlade RS smo le kanček od navedenega. Kot protiutež vsemu naštetemu  imamo državne banke, katere so vreča brez dna in kamor se steka ves privarčevani denar države, ljudi ki se še naprej bogatijo na račun dela na črno, tajkunskih poslov in neplačanih davkov in prispevkov. Upamo, da boste pri  novih ukrepih varčevanja prvo zagotovili prihodkovno stran državnega proračuna in šele potem posegli po novih varčevalnih ukrepih, ki bodo še dodatno ohromili delovanje obrambe države..

Zato v sindikatu MO zahtevamo:

-             takojšnjo ustavitev zmanjševanja proračunskih sredstev za obrambni resor,

-            samostojni plačni sistem, ki bo zagotavljal kvalitetno preživljanje zaposlenih in njihovih družin,

-            popravo zelo nizkega življenjskega standarda zaposlenih v obrambnem resorju na nivo primerljiv sodobnim obrambnim resorjem v svetu.

 

 

 

 

Predsedstvo SMO

Home Novosti VROČA POLITIČNA JESEN ! JE POD VPRAŠANJEM VARNOST DOMAČIH OGNJIŠČ?