JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Sreda, 07 15th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Zahteva sindikata Ministrstva za obrambo po sklicu izredne seje odbora za obrambo glede zmanjševanja števila zaposlenih v ReCO

IZJAVA ZA MEDIJE

Zahteva sindikata Ministrstva za obrambo po sklicu izredne seje odbora za obrambo glede zmanjševanja števila zaposlenih v ReCO

Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je pozval predsednika odbora za obrambo g. Franc Jurša, da skliče sejo odbora za obrambo zaradi načrtovane reorganizacije regijskih centrov za obveščanje ReCO.

Na podlagi prejetih obvestil v SMO s strani zaposlenih v regijskih centrih za obveščanje (ReCO), informacij s strani vodilnega kadra v ReCO, povezanih s trenutno organizacijo dela, napovedano reorganizacijo, zaradi zaščite zaposlenih in pravice do dela vas prosimo za sklic seje odbora za obrambo in posledično udeležbo predstavnikov SMO na seji.

V nadaljevanju dopisa vas seznanjamo, da smo od ministru za obrambo zahtevali pojasnila na spodaj zapisana vprašanja. Vendar z obžalovanjem ugotavljamo, da odgovorov nismo prejeli.

1. V primeru nove organizacije dela zlasti v primerih premeščanja večjega dela zaposlenih (10% vseh zaposlenih v ReCO) bi nas morali pravočasno seznaniti. Nesprejemljivo je, da s 01.7.2012 že izvajate premestitve brez seznanitve SMO;

2. Glede na napovedano reorganizacijo ReCO vas sprašujemo, kdaj ste nas mislili o nastali situaciji sploh seznaniti z reorganizacijo.

Napovedi namreč govorijo o zmanjševanju števila zaposlenih v ReCO, ki so že sedaj zelo podhranjeni. Po naših informacijah se bo v tem letu upokojilo 11 zaposlenih operaterjev in 7 operaterjem, ki delajo po pogodbi le –tem ne bodo podaljšali pogodb. Torej v skupnem številu gre za 18 delovnih mest manj. Poleg omenjenega, obstaja nevarnost zaradi napovedane reorganizacije še dodatnega zmanjševanja števila zaposlenih v ReCO.

Pri tem je bila s strani SMO na MORS ponujena rešitev , da nastali kadrovski primanjkljaj rešimo na način, da ponudimo zaposlitev pripadnikom SV, ki zaradi nerazumne starostne meje 45 let po ZoBr v MORS ne bodo dobili podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v SV.

Vodstvo SMO

Home Novosti Zahteva sindikata Ministrstva za obrambo po sklicu izredne seje odbora za obrambo glede zmanjševanja števila zaposlenih v ReCO