Novosti

Predlog uredbe o potnih stroških mnenje SMO


g. Aleš Hojs, minister za obrambo

brig. Dobran Božić, Načelnik GŠSV

ZADEVA: MNENJE SMO

ZVEZA: predlog uredbe o potnih stroških

Na podlagi sprejetih mnenj osnovnih organizacij SMO ter na podlagi Sklepa seje Konference SMO z dne 27.6.2012 posredujemo mnenje in spremembe.

Na sestanku predstavnikov SMO in GŠSV smo sklenili nekaj dogovorov:

- izdelava enotne uredbe, ki bi za obrambni resor urejevala vse specifike dela (vključno s stroških iz dela);

- izdelava enotnega ukaza za uvedbo izmenskega-turnusnega dela za vse enote za zavarovanje;

- obravnavanje dela izven rednega delovnega časa (8 urnega) kot nadurno delo na način, da se ure med 8 in 12 ur obveznosti prerazporedijo in se izplača dodatek za nadurno delo, vse ure na 12 ur dnevno in 56 ur tedensko se obračunajo kot nadure (izplača se dodatek za nadurno delo), zaposleni se odloči okoli morebitnega koriščenja ur.

Ugotavljamo, da je narejen velik korak v pozitivno smer za reševanje tekoče problematike. Predlog uredbe pozdravljamo, sicer pogrešamo celovitost te uredbe vendar moramo pripomniti, da smo pričakovali veljavnost takšne uredbe za celotni obrambni resor. Skladno s tem sklepom smo v sam tekst vpisali naše pripombe. Hkrati smo izdelali predlog celovite uredbe in vam jo posredujemo.

Skratka, ob upoštevanju naših pripomb na vaš predlog in morebitnem dodatnem usklajevanju bomo pritrdili predlogu Uredbe o potnih stroških.

Zaključujemo z mislijo, da je za obrambni resor potrebno uveljaviti uredbo, ki bi na celovit način urejevala vse specifike dela našega resorja z veljavnostjo za vse zaposlene v obrambnem resorju.

Lep pozdrav.