JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 07 12th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Danes ustavno sodišče obravnava zahtevo za ustavno presojo glede izplačila regresa in varovanih plač

Potrjen dnevni red 19. seje Ustavnega sodišča z dne 21. 6. 2012 Številka: Su-P-19/12-4
Datum: 20. 6. 2012Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 19. seji z dne 21. 6. 2012 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 6. 2012 (Su-P-18/12-4)

2. Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 116. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF (U-I-119/12)
PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO


3. Sindikat državnih organov Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 116. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF) (U-I-131/12)
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO


4. Varuhinja človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 188. in 246. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF) (U-I-146/12)
PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO

5. Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 176. člena, 248. člena, prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 188. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 246. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - ZUJF) (U-I-120/12)
PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO
PREDLOG ZA ZDRUŽITEV Z ZADEVO U-I-146/12
Home Novosti Danes ustavno sodišče obravnava zahtevo za ustavno presojo glede izplačila regresa in varovanih plač