JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 07 12th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Vlada sprejela stališče za oceno ustavnosti glede nekaterih členov Zakona o uravnoteženju javnih financ

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela stališče glede Zahteve Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikata državnih organov Slovenije, Sindikata Ministrstva za obrambo, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti in Glose za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 176. člena, 248. člena, prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 188. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 246. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ in ga posreduje Ustavnemu sodišču RS.

Navedeni členi ZUJF se nanašajo na izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012 ter na  prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Vlada predlaga Ustavnemu sodišču, da zavrne predlog za zadržanje izvrševanja členov ZUJF, ki se nanašajo na  prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Zakonsko določen pogoj za začasno zadržanje izvršitve navedenih določb ni izpolnjen, očitno neutemeljena pa je tudi pobuda za razveljavitev izpodbijane ureditve, zato je vlada sprejela stališče, da je pobuda predlagateljev za oceno ustavnosti  v delu, ki se nanaša na predlog, da se določeni členi ZUJF odpravijo, v celoti neutemeljena.

Glede izpodbijanih določb ZUJF, ki urejajo regres za letni dopust, je treba poudariti, da so izpodbijane določbe začasne narave. Gre torej zgolj za začasno uporabo interventnega ukrepa, določenega z zakonom, zakonska določba pa v obstoj kolektivnih pogodb ne posega. ZUJF nadalje določa, da se zaposlenim, ki so v letu 2012 do uveljavitve tega zakona prejeli regres za letni dopust v drugačni višini, kot jo določa ta zakon, ob naslednjih izplačilih regresa višina regresa zniža za znesek razlike med izplačanim regresom in regresom, določenim s tem zakonom.

LINK

Home Novosti Vlada sprejela stališče za oceno ustavnosti glede nekaterih členov Zakona o uravnoteženju javnih financ