JA SOCCOM

1st August 10 JA Template

Nedelja, 04 18th

Last update09:33:18 AM

JA Slideshow Module

Novosti

Pismo Ga. dr LJUBICI JELUŠIČ Socialni dialog v MORS in SV

Spoštovana ga. ministrica dr. Ljubica Jelušič,


do sedaj ste sklicala štiri sestanka s sindikati kateri delujejo v MO in SV. Čeprav ste imela dokaj nenatančne informacije okoli delovanja, predvsem Sindikata MO (v nadaljevanju SMO) moramo poudariti, da je ravno naš sindikat v pogajanjih z VRS omogočil neko obliko samostojnosti plačnega sistema skozi Uredbo o plačah. Sicer smo na predstavitveni seji v juniju 2008 imeli in posredovali ogromno pripomb, je predstavnik delodajalca upošteval le 1/8 le teh.

Da se naše aktivnosti ne nanašajo samo na plačni sistem govori tudi dejstvo, da smo v tekočem letu potom dopisov in predlogov ponudili kar nekaj tem za razpravo, ki so pomembne za ohranjanje socialnega miru in nakazali na večje število problemov, katere je možno rešiti skozi socialni dialog, pa vendar na njih ali ni odgovora (v večini primerov) ali so odgovori negativni.

Pri oblikovanju vaših predlogov (pravilniki, sistemizacije) vedno pričakujete pozitivno mnenje od SMO. V kolikor vam posredujemo negativno mnenje (spremembe pravilnika LD – naše predloge niste upoštevali svoje pa apriori vgradili in na posredovano negativno mnenje ste izkazali užaljenost) izkazujete čudenje in užaljenost in ga ne upoštevate, čeprav predlagamo oblikovanje skupne komisije kateri bi verjetno uspela oblikovati predloga v korist večine zaposlenih in ne samo privilegirane skupine ljudi, kot to narekuje vaš predlog.

Sicer, naštel bom po vrstnem redu vse dopise in hkrati zapisal na katerega ste nam posredovali odgovor:

1.    DOP 02/09 predlog sprememb v Pravilniku za LD (dobili negativen odgovor z vašim predlogom z katerim oblikujete privilegirano skupino zaposlenih);

2.    DOP 03/09 predlog preureditve dodatkov iz 59. člena ZSSlov – v kolikor bi zadevo natančno preučili bi ugotovili, da so naši predlogi zelo varčni in varčevalni, kakor tudi zelo restriktivni, pa čeprav bi dodatek imela večina zaposlenih – odgovora do sedaj ni, vsekakor gre tudi za spremembo Sklepa VRS iz decembra 2008;

3.    DOP 04/09 predlog dopolnitev Uredbe o položajnih in formacijskih dolžnosti v SV – plačah v SV – odgovora nismo dobili, kot tudi obvestila da ste zadevo vsaj posredovali na MJU;

4.    DOP 05/09 predlog sprememb Pravilnika o plačah v MO in uskladitev z novimi plačnimi predpisi – odgovora nismo dobili;

5.    DOP 06/09  predlog za arbitražo zaradi pravilnika o LD – namreč, že v letu 2008 smo posredovali naše predloge in hkrati predlagali ustanovitev skupne komisije – imamo samo ustni odgovor g. Javornika na temo arbitraže;

6.    DOP 07/09 na iniciativo predhodnega vrha MO smo pričeli s prenovitvijo obstoječe Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo SMO, posredovali smo razširjen predlog pogodbe – odgovora tudi ni, samo ustno zagotovilo da bomo pričeli s pogovorih konec avgusta;

7.    DOP 08/09 – na podlagi sklepa sestanka z vami smo predlagali naše člane v mešano komisijo – odgovor sicer pričakujemo v kratkem ne glede na preostala dva sindikata;

8.    DOP 09/09 – gre za odziv na nov KN z katerim nismo bili seznanjeni iz naslova premestitev znotraj SV – obsegom teh premestitev in ozadjem le-teh, kakor tudi premestitve sindikalnih funkcionarjev brez soglasja SMO;

9.    Obvestili smo vas tudi o nespoštovanju zakonov in predpisov, kakor tudi Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo SMO ko gre za izredne odpovedi delovnega razmerja (g. I. Vadnjal).

10.     navsezadnje, opozarjamo na Sklep VRS, po katerem se lahko znotraj resorja za obrambo, samostojno pričnemo pogajati okoli sprememb v plačnem sistemu.

11.     Spomnili vas bomo tudi na vaš poziv k solidarnostnem aspektu, na kar smo predlagali uvedbo pisarn za sindikalno delo po vojašnicah.

Torej, lahko ugotovimo zelo slabo povezovanje skozi socialni dialog.

Iz dopisov je razvidno, da smo predlagali spremembe za boljše in lažje življenje naših članov (poudarek je na članih SMO)  kakor tudi popravljanje nekaterih krivic zaposlenih v MO in SV, vendar se na njih še niste odzvali. Vsekakor, vse ima svoj časovni rok in naša strpnost v pričakovanju vašega odziva na naštete predloge in pobude.

Kolikor smo seznanjeni, skozi razgovore z vami, je to tudi vaš interes. Torej, s skupnimi močmi zmoremo pri VRS veliko več, kot je do sedaj storjeno. Dokaz za to je sprejetje ZSSlov leta 2007, kje je ravno naš sindikat na Odboru za obrambo izrekel usodni »da«. Kolegi iz SVOZ so sprejetju zakona nasprotovali, Sindikat pilotov pa je bolj ali manj stanovska organizacija. V kolikšni meri delujejo kot sindikat pa samo lahko presodite.

V SMO se strinjamo, da so nekatere naše pobude pri oblikovanju Pravil SSV bile sprejete, vendar menimo da to ni dovolj. V času recesije, sprejemanja novega ZPIZ in drugih ključnih zakonov, tudi za naše delovanje vam očitamo neaktivnost in nezainteresiranost do le-teh. Vsekakor, omenjeni predpisi so ključnega pomena tudi za nov ZOBr in vse druge predpise iz obrambne domene. S skupnimi močmi bi te zadeve bile veliko lažje doseči vendar, če boste to vse skupaj prepustili sindikatom je to nemogoča misija.

Naša zahteva je, da pričnemo z delovanjem skozi mešano komisijo predstavniki MO, GŠ in SMO. Nadalje pričakujemo, da boste za vodjo komisije določila osebo ki ima kompetenco odločanja in ne samo poročanja in čakanja na odločitev.


Zato predlagamo, da čim prej uresničimo zaključke iz zadnjega sestanka z vami, vsekakor v dobro naših članov, zaposlenih kot tudi MO in GŠSV kot delodajalca. Prepričani smo, da nam ne bo potrebno poseči po drugih ukrepih, ker si želimo bolj konstruktiven socialni dialog skozi mešano komisijo, ne čakajoč na druge sindikate v MO. Torej, predlagamo da v roku enega meseca prične delovati mešana komisija sestavljena iz naših (že predlaganih) članov, predstavnikov MO in GŠ (vsekakor s kompetencami za odločanje). Glede na to da druga dva sindikata nista pokazala poseben interes po takšni obliki dela, predlagamo pričetek dela brez njihove navzočnosti.

V pričakovanju ažurnega odgovora, najpozneje do 25.10.2009,  en lep pozdrav.
Namestnik predsednika
Darko Milenkovič

Poslano:
1 x naslovnica
1 x Gen.maj. Mag. Aloj Šteiner, Načelnik GŠSV
1 x predsednik ZSSS g. Dušan Semolič
1 x sekretar za pravne zadeve ZSSS g. Andrej Zorko
1 x arhiv


Priloge:
-    Vsi našteti dopisi od DOP 02/09 do 09/09

Home Novosti Pismo Ga. dr LJUBICI JELUŠIČ Socialni dialog v MORS in SV