Novosti

Pokojnina enaka plači *ZANIMIV IZRAČUN*

Pokojnina enaka plači

Vsakemu izmed nas se zdi samo po sebi umevno, da odvaja določen del plače za
svojo pokojnino. Redki izmed nas pa so izračunali, kaj dejansko plačujemo in
predvsem, koliko! Glede na to, da takšnega izračuna v medijih še nisem
zasledil, sem se odločil, da ga sam pripravim in tudi objavim.

Kot osnovo sem vzel neto plačo 1000 EURO, kar je približno 50 EURO nad povprečno
neto plačo. V izračunu sem uporabljal program za izračun plače na spletni
strani www.racunovodja.com, za izračun obresti pa spletno stran Abanke, kjer
sem kombiniral namensko varčevanje z vezano vlogo. Po grobi primerjavi so
bili izračuni drugih bank skoraj identični.

Kot osnovo sem vzel seštevek prispevka, ki ga plačuje posameznik (236 EURO), in
tistega, ki ga plačuje podjetje (134 EURO), kar znese skupaj 370 EURO.

Nadalje sem ta znesek s pomočjo internetne aplikacije najprej namensko
varčeval, po 5 letih pa vezal na obdobja po 6 let in začel na novo namensko
varčevati isti znesek. Rezultat takšne kalkulacije je bil šokanten:

Že po 23 letih bi privarčeval skupaj 146.850 EURO, kar bi ob vezavi zneslo
letno 4.919 EURO obresti, kar pomeni mesečno 410 EURO. S takšno pokojnino danes
živi kar nekaj upokojencev, ki so delali vse življenje.

Po 29 letih bi ta znesek znašal skoraj 211.000 EURO, kar bi ob vezavi prineslo
kar 7.068 EURO letno ali 590 EURO mesečno. Takšna bo verjetno višina naše
pokojnine po obstoječem sistemu.

Po 35 letih bi ta znesek znašal skoraj 300.000 EURO (natančneje 292.208 EURO),
letne obresti pa 9.787 EURO ali 815 EURO mesečno. To pa je kar za 212 EURO več, kot
je decembra 2008 znašala povprečna pokojnina (602,90 - podatek s spletne
strani SPIZ).

Če pa izračunamo, kaj bi to pomenilo pri 40 letih delovne dobe, pridemo do
vratolomnega zneska 382.128 EURO. Tak znesek bi navrgel 12.800 EURO obresti letno
ali kar 1.066 EURO/mesec. To pa je višina pokojnine, ki smo jo slišali v
obljubah nekaterih strankarskih prvakov.

Če bi torej želeli imeti mesečne prejemke po zaključku delovne dobe enako
visoke, kot je vaša plača, ni potrebnega nič drugega, kot ukiniti
pokojninski sistem, ki ga poznamo, in namesto tega uvesti le obvezo,
kolikšen del od plače je posameznik dolžan varčevati za svojo starost.

Sedaj pa še glavna razlika med predlaganim in obstoječim sistemom.

Mesečni znesek 815 EURO, ki bi ga upokojenec prejemal po 35 letih delovne dobe,
bi bile le obresti, kar pomeni, da bosta dedek in babica po svoji smrti
zapustila dedičem celotno glavnico v znesku 584.416 EURO (2 x 292.208 EURO), s
čimer bi lahko npr. vsak od štirih vnukov kupil luksuzno stanovanje ali hišo
za 146.000 EURO!

Razlike med obstoječim in predlaganim sistemom lahko strnemo v tri točke:

1. Mesečni prejemek upokojenca bi znašal v povprečju za 30% več kot sedaj,

2. upokojevali bi se lahko v povprečju 5 let prej brez obremenjevanja
države,

3. po smrti bi za upokojencem ostalo v povprečju 292.208 EURO glavnice.

Zelo pomembno vprašanje, ki logično sledi iz zgornje kalkulacije, pa je: kam
izpuhti 292.208 EURO glavnice po vsakem umrlem upokojencu? Če upoštevamo
statistični podatek, da je v letu 2008 umrlo 18.308 oseb, in če
predpostavimo, da je bilo med njimi 10.000 upokojencev, je z njimi vred
neznano kam izpuhtelo kar 3 milijarde evrov ali približno tretjina državnega
proračuna!

Zato predlagam vladi, da dosedanji pokojninski sistem ukine in namesto tega
uzakoni obvezno varčevanje v znesku dosedanjega prispevka.

Stroškov za sistem tako ne bo več, njegovo vlogo bodo prevzele banke in
zavarovalnice, ki bodo z dobro naložbeno politiko tudi kaj zaslužile in
državi prinesle nove davke.

Posledice takšnega sistema bi bile naslednje:

1. zaradi zgodnje upokojitve bi več mladih dobilo zaposlitev,

2. zaposleni bi se upokojili po 35 letih delovne dobe in bi zdravi uživali
starost,

3. s privarčevano glavnico bi lahko rešili stanovanjski problem mladih za
večno,

4. izračun pokojnine bi bil jasen in predvidljiv, predvsem pa neodvisen od
vlade.

A ravno četrta točka je tista, ki politiki (predvsem Desusu) ne more biti po
godu, saj bi s tem postale pokojnine jasne in urejene in nihče več ne bi
mogel pred volitvami obljubljati 1.000 EURO najnižje pokojnine ali s to
občutljivo populacijo kakor koli drugače manipulirati.

Zato lahko pričakujemo le, da se bo sistem, ki bi se moral sam vzdrževati,
začel zadolževati, vlada pa bo začela v obliki davkov pobirati vsem, ki še
kaj imajo, da bo lahko ohranila trenutni pokojninski sistem (z nekaj
kozmetičnimi popravki).

Nihče pa se očitno ne zaveda, da bo zvišanje starostne meje za upokojitev in
bonitete za delo po tej starosti še dodatno skrčilo že tako ozek izbor
kvalitetnih delovnih mest za mlade.

Ko poslušam nekatere predstavnike oblasti, se nikakor ne morem znebiti
občutka, da je njihov cilj čim krajši čas med upokojitvijo in pogrebom,
zares optimalno pa bi bilo, če bi ljudje umrli kar na svoj zadnji delovni
dan.

*Igor Jurišič*

Ul. Pohorskega bataljona 1, Ruše